ประโยชน์ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

เริ่มแรกเลย เราควรมาทำความรู้จักกันก่อนว่า ทรัพยากรมนุษย์ สำคัญกับเราเพียงใด?  การพัฒนาทรัพยากร [...]

By |2022-04-19T09:03:21+00:00April 18, 2022|[email protected], Uncategorized|0 Comments

หลักการในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ หมายถึง กระบวนการดำเนินงานที่ส่งเสริมให้ บุคลากรเพิ่มความรู้ และทักษะ  [...]

By |2022-04-19T08:12:07+00:00April 18, 2022|[email protected]|0 Comments
Go to Top