knowledge management หรือ การจัดการความรู้มีประโยชน์อะไรบ้าง

knowledge management หรือ การจัดการความรู้ คือ การรวบรวมข้อมูล การสร้าง และจัดระเบียบในองค์กร ตลอดจนถึงการนำความรู้ที่ได้มานั้น ประยุกต์ใช้ในองค์กรของตนเองอีกด้วย ซึ่งจะมีการพัฒนาได้หลายรูปแบบมาก ๆ แต่สุดท้ายก็จะต้องทำการพัฒนา ที่ตัวระบบสารสนเทศ เพื่อก่อให้เกิดความหยั่งรู้ และ กระตุ้นความคิดต่าง ๆ ส่วนใหญ่ ภายในนั้นจะใช้งานสารสนเทศเพื่อ ความรู้ และการกระจายตัวภายใน องค์กรกันเอง โดยจะมีเรื่องต่าง ๆ ออกไป สร้างปัญญา ให้กับผู้ปฏิบัติงาน

เมื่อคุณมีความรู้ภายใน องค์กรแล้ว คุณสามารถจะกระจาย ความรู้ ได้อย่าง ทั่วถึง เพื่อที่จะส่งผลทำให้เกิดการพัฒนาธุรกิจได้ดีมากยิ่งขึ้น ข้อนี้เป็นสิ่งที่สำคัญได้ ส่วนมากแล้วผู้ที่จะต้องมีความรู้ทางนี้โดยตรงคือฝ่ายแผนกจัดการทรัพยากรมนุษย์ หรือ ที่เรียกว่า HR (Human Resource) กันนั่นเอง โดยในรูปแบบการจัดองค์กรความรู้นั้น จะถูกจัดให้อยู่ตามความต้องการขององค์กรเสียมากกว่า และแบ่งไปเป็นด้าน ๆ ไป เช่น ทางด้านภูมิปัญญา, การแข่งขัน หรือ การเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของบุคลากรให้มากขึ้นนั่นเอง

ประโยชน์ของ knowledge management ที่ส่งผลในการใช้ชีวิตปัจจุบัน

ถึงแม้ว่าจะมีหลายคน ที่ไม่ค่อยจะอินกับการทำงานในหน่วยงานหรือองค์กรเท่าไหร่นัก แต่ในด้านการจัดการความรู้ ก็ส่งผลในชีวิตประจำวันของพวกเรากันอยู่ไม่น้อย เพราะทุกวันนี้ คนเราจะต้องหาความรู้เข้าตนเอง ไม่ว่าจะเป็นทางด้านไหนก็ตาม ต่อให้คุณจะประกอบอาชีพอิสระ แต่สิ่งเหล่านี้ก็จะยังคงวนเวียนอยู่ในตัวคุณอยู่ดี เพราะจะต้องมีการจัดการความรู้, พัฒนาตนเอง ตลอดถึงการกระตุ้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้ดีขึ้นด้วยเช่นเดียวกัน

ปัจจุบันนี้ การจัดการความรู้ ในองค์กร มีการจัดทำกันมากขึ้น หรือ เป็นการอบรม ให้พนักงานนั้น มีไฟในการทำงาน และสร้างความมั่นคง ในการทำงานมากขึ้นด้วยเช่น เดียวกัน มันคือการกระตุ้นทางหนึ่ง เพื่อทำให้เกิดผลประโยชน์ ต่อตัวบุคลากร และ เกิดผลประโยชน์ต่อองค์กรร่วมกัน ที่สามารถต่อยอดไปได้อีกไกล รวม ๆ แล้วก็มีแต่ได้ กับ ได้ทั้งนั้น

การจัดการความรู้ ไม่ได้กำหนดว่าจะต้องเป็นทางด้านไหน แต่ขึ้นอยู่กับว่าจะเป็นเรื่องอะไรมากกว่า เพราะแต่ละองค์กรนั้น ก็จะหยิบยกเรื่องราวที่แตกต่างกันออกไป เพื่อปรับเปลี่ยน การทำงาน หรือ พัฒนาศัยภาพบุคคลไปเรื่อย ๆ สร้างผลงานเพิ่มมากขึ้น และสติปัญญา ที่จะก่อให้เกิดไอเดียใหม่ ๆ ในการทำงานด้วยเช่นเดียวกัน

ระดับของการจัดการความรู้

การจัดการความรู้นั้น มีระดับที่แตกต่างกันออกไป แต่มันก็ไม่ได้เป็นเรื่องยากถ้าหากว่า มีการอบรมตามแบบแผนต่าง ๆ และกระจายความรู้ให้กับบุคลากรเข้าใจกันได้ง่ายมากยิ่งขึ้น ดังนั้น เรามาดูกันดีกว่าว่า ระดับของการจัดการความรู้เบื้องต้นนั้นมีอะไรบ้าง

  • เชิงทฤษฎี แน่นอนว่า ในเชิงทฤษฎีนั้น จะเป็นการเรียนรู้ข้อเท็จจริง การรู้ เห็น ส่วนใหญ่จะเป็นผู้ที่ไม่เคยลองทดสอบ หรือ ผ่านการทำงานกับองค์กรมา เช่น นักศึกษาที่จบใหม่ จะได้ความรู้จากการเรียนภายในห้องมากกว่าการทดลองงาน จริง
  • เชิงทฤษฎี และบริบท หรือ ผู้ที่พอจะมีประสบการณ์ ในการทำงาน ผ่านองค์กร มาบ้างแล้ว สามารถ จะนำความรู้ต่าง ๆ มาจัดการ และพัฒนาตนเอง ได้ในระดับหนึ่ง หรือ บางคน อาจจะเรียกว่า เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในการทำงาน เพราะเกิดการทำย้ำ ๆ ซ้ำ ๆ กับหลายหน่วยงานจนพอจะเข้าใจในโลกของความเป็นจริง
  • เชิงเหตุผล มักจะพบเจอ กับผู้ที่ สามารถแยกความรู้ และการทำงานออกมาได้ นำเหตุผลต่าง ๆ และเรื่องราว มาเข้าด้วยกัน จากนั้นทำการแก้ปัญหา ซึ่งนำไปสู่ประสบการณ์ ที่ทำให้ตนเองนั้นจำ และนำไปใช้ประยุกต์กับอื่น ๆ ได้ในเชิงเหตุ และผลส่วนมาก จะ เจอในวิทยากร หรือ ผู้ที่ถ่ายทอดความรู้สึกในการทำงาน กับผู้อื่น เพื่อให้ทุกคนที่ได้รับความรู้ นี้ไป ลอง นำวิธีของตนเองไปใช้งาน

การจัดการความรู้นั้น สำคัญกับทุกคน และในทุกด้าน เพื่อที่จะทำให้ตนเอง ได้พัฒนาศักยภาพ ที่มากกว่าเดิม ในเชิง ของการทำงาน และการใช้ชีวิตด้วย เช่นเดียวกัน เรียกได้ว่า มันสำคัญกับตนเอง และองค์กร จึงควรที่จะเรียนรู้เอาไว้ จากนั้นค่อยนำผลประโยชน์ที่ได้ เก็บไว้เป็นความรู้ ถ่ายทอดให้กับคนอื่น ๆ

เครดิตรูปภาพจาก : freepik.com

สามารถทดสอบใช้งานระบบจัดการความรู้ฟรี

สมัครใช้บริการ – Seed (seedkm.com)

Related Posts