1.

เข้าเว็บไซต์ https://www.seedkm.com/register/ กรอกข้อมูลในช่องว่างให้ครบถ้วน จากนั้นคลิกที่ปุ่ม “ลงทะเบียน”

2.

ระบบส่งข้อมูลการเข้าใช้งานให้ทาง Email ที่ได้ระบุไว้

3.

คลิกที่ Link URL ที่แนบไว้ จากหมายเลข (1) เพื่อเปิดเว็บไซต์ของ Admin สำหรับการสร้างเนื้อหา​

4.

ทำการดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น "Seedkm" เพื่อสำหรับการรับชมเนื้อหาที่ Admin ได้สร้างไว้ โดยการคลิกที่ Link URL ที่แนบไว้ จากหมายเลข (2) เพื่อ Download แอพพลิเคชั่น ผ่าน ios และ Android หรือค้นหาคำว่า "Seedkm"

5.

Company code / Username / Password ที่ได้รับจาก email หมายเลข (3) นำมากรอกรายละเอียดเพื่อเข้าใช้งานได้ทั้งบน web และ App

คลิปสอนการใช้งานบน Customer web ของแต่ละเมนู

Login

Library

Lesson Learn

Course

Quiz

Community

Event

Feedback

Banner

User Activity Report

Usage Metrics

User View Report

Requested User Report

Assignment Course Report

User Management

Company Profile

Send Notification

Setting – Notification

คลิปสอนการใช้งานแอพพลิเคชั่น SEEDKM