บริษัท ฟิวชั่น โซลูชั่น จำกัด

ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2005 เริ่มจากการเป็น Software House สร้าง โปรแกรมจัดการระบบต่างๆ ในองค์กรเล็กๆ และพัฒนามาถึงองค์กรใหญ่ ที่มีความซับซ้อนในองค์กรมากขึ้น และเรายังได้มองหานวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาเสริม เพื่อพัฒนาให้การทำงานในองค์กรได้อย่างรวดเร็ว และผิดพลาดน้อยที่สุด ทั้งยังช่วยลดต้นทุนการจัดการ ซึ่งสิ่งนี้เราเรียกว่า Innovation Technology” สิ่งๆ นี้ไม่ได้มีขอบเขตจำกัดแค่ในส่วนของการพัฒนา Software เท่านั้น หากแต่ยังรวมถึงนวัตกรรมใหม่ๆที่ทำให้องค์กรเกิดความสำเร็จและบรรลุเป้าหมายได้

ออกแบบและพัฒนาตามมาตราฐาน Microsoft Gold Partner

Fusion Solution ให้บริการพัฒนา และ ออกแบบ Knowledge Management (บริหารความรู้) โดยใช้ Template ของ Knowledge Management ที่ชื่อว่า Seed ( On Office 365 ) ตามมาตราฐาน Microsoft Gold Partner และ CMMI ที่ทางบริษัทพัฒนาขึ้นจากประสบการณ์นับ 16 ปี ของการพัฒนาระบบงานช่วยให้บริษัท มี Platform ในการรวบรวมความรู้และพัฒนาความรู้ของหน่วยงาน

บริษัท ฟิวชั่น โซลูชั่น จำกัด

ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2005 เริ่มจากการเป็น Software House สร้าง โปรแกรมจัดการระบบต่างๆ ในองค์กรเล็กๆ และพัฒนามาถึงองค์กรใหญ่ ที่มีความซับซ้อนในองค์กรมากขึ้น และเรายังได้มองหานวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาเสริม เพื่อพัฒนาให้การทำงานในองค์กรได้อย่างรวดเร็ว และผิดพลาดน้อยที่สุด ทั้งยังช่วยลดต้นทุนการจัดการ ซึ่งสิ่งนี้เราเรียกว่า Innovation Technology” สิ่งๆ นี้ไม่ได้มีขอบเขตจำกัดแค่ในส่วนของการพัฒนา Software เท่านั้น หากแต่ยังรวมถึงนวัตกรรมใหม่ๆที่ทำให้องค์กรเกิดความสำเร็จและบรรลุเป้าหมายได้

ออกแบบและพัฒนาตามมาตราฐาน Microsoft Gold Partner

Fusion Solution ให้บริการพัฒนา และ ออกแบบ Knowledge Management (บริหารความรู้) โดยใช้ Template ของ Knowledge Management ที่ชื่อว่า Seed ( On Office 365 ) ตามมาตราฐาน Microsoft Gold Partner และ CMMI ที่ทางบริษัทพัฒนาขึ้นจากประสบการณ์นับ 16 ปี ของการพัฒนาระบบงานช่วยให้บริษัท มี Platform ในการรวบรวมความรู้และพัฒนาความรู้ของหน่วยงาน

เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน และการจัดการเนื้อหา ความรู้ ภายในองค์กรของคุณด้วย Sharepoint

การพัฒนา และ การติดตั้ง Knowledge Management เราใช้เครื่องมือ SharePoint เป็นหลักในการพัฒนาระบบงาน โดยประโยชน์จากการที่ ใช้ SharePoint ทำให้สามารถ พัฒนาระบบได้รวดเร็วมีความปลอดภัยสูง
และ Error น้อยมาก หรือ อาจจะไม่มีเลย

SharePoint เป็นเครื่องมือหลัก ที่ทาง Fusion Solution เลือกในการ Implement Knowledge Management
เนื่องจาก คุณสมบัติหลายประการ และการที่มี Function พื้นฐานหลายตัวที่มีการพัฒนาไว้พร้อมเรียกใช้

Fusion Solution เป็นผู้เชี่ยวชาญในการใช้ SharePoint โดยทางบริษัท มีประสบการณ์กว่า 15 ปี
ในการพัฒนาระบบด้วย SharePoint

สำหรับ SharePoint เป็นเครื่องมือที่ ได้รับการยอมรับจากหน่วยงานทั้งใน ประเทศและต่างประเทศ
มีจำนวนผู้ใช้งานระบบนับล้านคนทั่วโลก

เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน และการจัดการเนื้อหา ความรู้ ภายในองค์กรของคุณด้วย Sharepoint

การพัฒนา และ การติดตั้ง Knowledge Management เราใช้เครื่องมือ SharePoint เป็นหลักในการพัฒนาระบบงาน โดยประโยชน์จากการที่ ใช้ SharePoint ทำให้สามารถ พัฒนาระบบได้รวดเร็วมีความปลอดภัยสูง
และ Error น้อยมาก หรือ อาจจะไม่มีเลย

SharePoint เป็นเครื่องมือหลัก ที่ทาง Fusion Solution เลือกในการ Implement Knowledge Management
เนื่องจาก คุณสมบัติหลายประการ และการที่มี Function พื้นฐานหลายตัวที่มีการพัฒนาไว้พร้อมเรียกใช้

Fusion Solution เป็นผู้เชี่ยวชาญในการใช้ SharePoint โดยทางบริษัท มีประสบการณ์กว่า 15 ปี
ในการพัฒนาระบบด้วย SharePoint

สำหรับ SharePoint เป็นเครื่องมือที่ ได้รับการยอมรับจากหน่วยงานทั้งใน ประเทศและต่างประเทศ
มีจำนวนผู้ใช้งานระบบนับล้านคนทั่วโลก