เรียนรู้ด้วยตนเองอย่างไร ให้เกิดผล (Self training)

การฝึกฝน ด้วยตัวเอง (Self training) หมายถึง การเรียนรู้ ด้วยตัวคุณเอง การฝึกอบรม ไม่ใช่ให้คนอื่นมาสอน เป็นสิ่งที่ดีสำหรับ [...]

By |2023-04-19T04:39:59+00:00January 10, 2023|Blog@TH|Comments Off on เรียนรู้ด้วยตนเองอย่างไร ให้เกิดผล (Self training)

ทำไมถึงต้องจัด ความรู้ในองค์กร

ความรู้ในองค์กร หรือ หากไม่มีการจัดเก็บ อย่างเป็นระเบียบ ความรู้ ที่อยู่ใน ตัวบุคลากร ขององค์กร นั้นก็จะไม่ถูกนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ ต่อ [...]

By |2023-04-19T04:23:15+00:00January 4, 2023|Blog@TH|Comments Off on ทำไมถึงต้องจัด ความรู้ในองค์กร

การ จัดการ ความ รู้ สำคัญอย่างไรกับการเรียนรู้

การ จัดการ ความ รู้ หรือ การเรียนรู้ ผ่านทาง ระบบ ออนไลน์ ในปัจจุบันนี้ [...]

By |2023-04-19T04:25:24+00:00January 4, 2023|Blog@TH|Comments Off on การ จัดการ ความ รู้ สำคัญอย่างไรกับการเรียนรู้

knowledge management หรือ การจัดการความรู้มีประโยชน์อะไรบ้าง

knowledge management หรือ การจัดการความรู้ คือ การรวบรวมข้อมูล การสร้าง และจัดระเบียบในองค์กร ตลอดจนถึงการนำความรู้ที่ได้มานั้น ประยุกต์ใช้ในองค์กรของตนเองอีกด้วย [...]

By |2023-04-19T04:25:53+00:00January 4, 2023|Blog@TH|Comments Off on knowledge management หรือ การจัดการความรู้มีประโยชน์อะไรบ้าง

Knowledge management system สำคัญอย่างไร

การจัดการความรู้ knowledge management system คือ ความรู้ภายในองค์กร ที่มีการจัดหาแหล่งความรู้ต่าง ๆ เพื่อสร้างศักยภาพที่ดี และสามารถต่อยอดภายในองค์กรได้ดีมากกว่าเดิม [...]

By |2023-04-19T04:38:32+00:00December 23, 2022|Blog@TH|0 Comments

Training ยังไง? ให้มีประสิทธิภาพ

สิ่งที่จะวัดความสำเร็จ ของโปรแกรมในการฝึกอบรม (Training) จะตัดสินได้ โดยการปรับปรุง ความสามารถในการทำงาน ทักษะ หรือสมรรถนะของผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้ดีแค่ไหน สิ่งสำคัญก็คือ ต้องปฏิบัติตามขั้นตอนเพื่อให้ [...]

By |2023-04-19T04:38:17+00:00December 23, 2022|Blog@TH|0 Comments

17 เทรนด์ การจัดการความรู้ มาแรง ปี 2023

การจัดการความรู้ สำหรับการดำเนินงาน การจัดการความรู้ ภายในองค์กร โดยที่พนักงานนั้นต้องเข้าถึงข้อมูล หรือ เข้าถึงเอกสารต่าง ๆ ของแต่ละแผนก ดังนั้น [...]

By |2023-04-19T04:45:16+00:00December 16, 2022|Blog@TH|0 Comments

การ เรียนออนไลน์ ด้วยระบบ E-Learning

ไม่ใช่เรื่องแปลกเลย ที่ทุกวันนี้ ระบบ การ เรียนออนไลน์ elearning หรือ การเรียนแบบออนไลน์นั้น จะทำให้เด็ก ๆ [...]

By |2023-04-19T04:46:33+00:00December 1, 2022|Blog@TH|0 Comments
Go to Top