เรียนรู้ด้วยตนเองอย่างไร ให้เกิดผล (Self training)

การฝึกฝน ด้วยตัวเอง (Self training) หมายถึง การเรียนรู้ ด้วยตัวคุณเอง การฝึกอบรม ไม่ใช่ให้คนอื่นมาสอน เป็นสิ่งที่ดีสำหรับ ความต้องการ เรียนรู้ตลอดชีวิต ในปัจจุบันของเรา แต่ยังไม่เป็นที่รู้จัก และมักสับสน กับการเรียนรู้กับ ประเภทอื่นๆ บางครั้งอาจถูกมองว่า เป็นสิ่งที่มีแต่คนมีความสามารถ เพียงไม่กี่คนเท่านั้น ที่สามารถทำได้ ลองมาดูกันดีกว่าว่า

การเรียนรู้ ด้วยตัวเอง (Self training) ไม่ใช่แค่การ หาความรู้ด้วยตนเอง การฝึกอบรม ในเวลาว่างหรือ หาข้อมูลออนไลน์ นอกจากนี้ยังไม่ใช่คำศัพท์ทั่วไป สำหรับการเรียนรู้ เชิงนวัตกรรมทุกประเภท ที่ไม่ใช่แบบดั้งเดิม แตกต่างจากการศึกษาเฉพาะบุคคล การเรียนรู้จากประสบการณ์ และการเรียนรู้ทางไกล ซึ่งมักถูกเข้าใจผิดว่า เป็นการฝึกอบรมด้วยตนเอง ต่อไปนี้คือบทสรุป ของแนวทางทั้งสามนี้ และวิธีเปรียบเทียบกับการฝึกตนเอง

การศึกษาเฉพาะบุคคล เป็นเรื่องเกี่ยวกับ การปรับเนื้อหา และเป้าหมายของกลุ่ม นักเรียนให้เหมาะ กับผู้เรียนแต่ละคน ด้วยความช่วยเหลือของ AI ขณะนี้มีเวอร์ชันไฮเทค ที่เรียกว่าการเรียนรู้แบบปรับตัว ซึ่งทำได้ทางออนไลน์ การฝึกอบรมตนเอง และการศึกษาเฉพาะบุคคลนั้น ไม่เหมือนกัน แต่การศึกษาเฉพาะบุคคล สามารถสร้างเงื่อนไข ที่เอื้อต่อการฝึกอบรมตนเองได้

การเรียนรู้ จากประสบการณ์ มีพื้นฐานอยู่บนแนวคิดที่ว่า คุณสามารถเรียนรู้ ด้วยการกระทำ และสามารถรับทักษะและความรู้ใหม่ ๆ ได้โดยการทดสอบ สิ่งนี้เกี่ยวข้องกับการคิดอย่างลึกซึ้ง เกี่ยวกับประสบการณ์ ของคุณ และความเกี่ยวข้อง อย่างไรกับสิ่งที่ คุณพยายามเรียนรู้ การเรียนรู้จากประสบการณ์และการฝึกฝนตนเองมีความเกี่ยวข้องกัน เนื่องจากทั้งคู่เกี่ยวข้องกับการสะท้อนการกระทำของคุณและเชื่อมโยงทฤษฎีเข้ากับการปฏิบัติ

 

การเรียนทางไกล เป็นวิธีการเรียนรู้ที่ ช่วยให้คุณมีความยืดหยุ่น กับสถานที่และเวลาที่คุณเรียนรู้ แทนที่จะต้องอยู่ในห้องเรียน มักต้องการความเป็นอิสระ จากผู้เรียนมากขึ้น ปัจจุบัน การเรียนทางไกล มักหมายถึงการเรียนออนไลน์ ซึ่งสามารถปรับแต่ง ให้เหมาะกับความต้องการของคุณได้ การฝึกอบรมด้วยตนเอง และการเรียนรู้ทางไกล สามารถไปด้วยกันได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณ มีทักษะการเรียนรู้ ด้วยตนเองที่ดี และคุ้นเคยกับเทคโนโลยี ที่ใช้ในการเรียนรู้ออนไลน์

การฝึกตนเองมี คำจำกัดความที่ แตกต่างกันมากมาย และเป็นแนวคิดที่ถูกเข้าใจผิด และมีการพัฒนา อยู่ตลอดเวลา อย่างไรก็ตาม นักวิจัยเห็นพ้องต้องกันว่าการฝึกด้วยตนเอง เกี่ยวข้องกับการให้ผู้เรียนควบคุมการเรียนรู้ของตนได้มากขึ้น รวมถึงขั้นตอนและองค์ประกอบต่างๆ ของการเรียนรู้ ความสามารถของ การฝึกฝนตนเอง

โดยสรุปแล้วว่า ด้วยยุคสมัยที่เปลี่ยนไป การเรียนรู้ด้วยตนเอง จึงเป็นสิ่งที่ง่ายมากยิ่งขึ้น มีตัวช่วยต่าง ๆ มากมาย เราขอยกตัว Seed Application ที่เหมาะกับการฝึกอบรม เป็นอย่างยิ่ง สามาราถ upload วีดีโอ ดูที่ไหน เมื่อไรก็ได้ และยังมีแบบทดสอบให้ทำเพื่อวัดผลอีกด้วย

ไปทดลองใช้ฟรีกันนะครับ ที่ http://www.seedkm.com/register/

การอบรม พนักงาน ผ่าน MOBILE

การอบรม พนักงานเราสามารถทำได้ หลายแบบ เช่น การจัดในห้องอบรม การอบรม online ผ่าน conference ให้พนักงานเข้าไปศึกษาใน Web Portal ซึ่งทางบริษัท ฟิวชั่น เองก็ทำมาแล้ว ในทุกรูปแบบ แต่ผลที่ได้เรา รู้สึกว่า ไม่ได้ประสิทธิภาพเท่าที่ต้องการ เช่น

  • ยังไม่สามารถ นำสิ่งที่อบรมไปใช้ได้
  • พนักงานลืม หรือ ไม่เข้าใจ

ซึ่งเสียงสะท้อน จากพนักงานเอง เช่น

  • ไม่มีเวลาทบทวน
  • การสอนไม่ดี
  • ไม่สะดวก

ระบบ Seed ประกอบด้วย Application 2 ส่วนคือ Mobile สำหรับพนักงาน และ Web สำหรับ Admin ที่ควบคุมข้อมูล ส่วนของ Mobile Feature จะประกอบด้วย

  • Assignment : กำหนดหัวข้อ ที่ต้องเรียนรู้ สำหรับพนักงานแต่ละคน หรือ เป็นพนักงานแต่ละแผนก
  • Library : เก็บ บทเรียนต่าง ๆ แยกตามหมวดหมู่
  • Lesson Learn
  • FAQ
  • Event

มาพร้อม โปรแกรม บันทึกเวลาเข้าออกงาน ลองใช้ฟรี https://www.jarvizapp.com/register/

Related Posts