Knowledge management system สำคัญอย่างไร

การจัดการความรู้ knowledge management system คือ ความรู้ภายในองค์กร ที่มีการจัดหาแหล่งความรู้ต่าง ๆ เพื่อสร้างศักยภาพที่ดี และสามารถต่อยอดภายในองค์กรได้ดีมากกว่าเดิม ซึ่งจะมีผลโดยตรงกับฝ่ายทรัพยากรบุคคล หรือ ทางสารสนเทศโดยตรง นอกจากนี้ ยังสร้างความคิดริเร่มให้กับเหล่าบรรดาบุคลากรได้ ทำการกระตุ้นตนเองในการทำงานด้วยเช่นเดียวกัน ถือว่าเป็นเรื่องที่ดี เพราะบางองค์กรนั้น มีการจัดอบรมกันทุก ๆ เดือน เพื่อที่จะวัดศักภาพของพนักงานในองค์กรของตนเอง

 • ความสำคัญ การจัดการความรู้knowledge management system เป็นกาสร้างความรู้ใหม่ ๆ ให้กับเหล่าบรรดาบุคลากรได้มีการพัฒนาตนเอง เพื่อการทำงานให้กับองค์กรได้ดีมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ ยังสร้างความมั่นใจให้กับองค์กรอีกด้วยว่า คุณมีประสิทธิภาพมากพอที่จะทำงานกับองค์กรได้ และยังสร้างความรู้ในการทำงานด้านอื่น ๆ เพิ่มเติม เพื่อเรียนรู้ความผิดพลาดของตนเอง และของคนอื่น จะได้ไม่ทำให้เกิดปัญหาซ้ำซาก โดยเฉพาะการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าที่สำคัญมาก

เหตุผลหลักที่ การจัดการความรู้มีความสำคัญกับองค์กร

การจัดการความรู้knowledge management system หรือ การจัดการความรู้ต่าง ๆ นั้น จะเริ่มจาการเรียนรู้ และนำมาต่อยอดในวิธีการต่าง ๆ เพื่อให้มีการพัฒนาศักยภาพตนเองมากยิ่งขึ้น หรือ จะเป็นการสร้างไอเดียในการทำงานรูปแบบใหม่ ๆ ให้ตนเอง เพื่อให้ทำงานดียิ่งขึ้นด้วยเช่นเดียวกัน เพราะฉะนั้น ไม่ว่าจะเป็นองค์กรเล็ก หรือ องค์กรใหญ่ ก็จะมีตัวชี้วัด ในการทำงานสำหรับบุคลากรแต่ละท่านด้วยเช่นเดียวกัน

ส่วนใหญ่แล้ว การจัดการความรู้knowledge management system จะทำให้บุคลากรนั้นเกิดความร้เพิ่มเติม และหาแหล่งความรู้ได้ด้วยตนเอง ภายในองค์กรเสียมากกว่า รวมไปถึงมองหาจุดผิดพลาดในการทำงานได้ง่ายมากกว่าเดิมด้วย เหมาะกับผู้ที่เพิ่งจะเข้ามาเรียนรู้ในองค์กรมาก ๆ และสำหรับความสำคัญของการจัดการความรู้ในองค์กรมีดังนี้

 1. เกิดแรงกระตุ้นในหมู่พนักงาน
 2. เพิ่มความรู้ และความถนัดในการทำงานเฉพาะด้านของผู้ที่เตรียมตัวเกษียณ
 3. สร้างความรู้ใหม่ ๆ ให้บุคลากรมากยิ่งขึ้น

อย่างไรก็ตาม knowledge management system ก็ถือว่าเป็นหัวใจหลักในการสร้างความรู้เข้าสู่องค์กร และต่อยอดผลงานชิ้นใหม่ ๆ เพื่อทำให้องค์กรนั้น ได้รับผลประโยชน์ที่ดีมากยิ่งขึ้นด้วยเช่นเดียวกัน ควรที่จะเรียนรู้กันไป และพัฒนาตนเองให้ดีขึ้น ควบคู่กับองค์ของคุณ

รายละเอียดตัวช่วย knowledge management system สำหรับองค์กรต่าง ๆ

knowledge management system การจัดการความรู้เหล่านี้ มักจะมีตัวช่วยในการสร้างความรู้อยู่เสมอ และยังมีการทำให้บุคลากรในองค์กร กระตุ้นตนเองให้เกิดความสำเร็จในสายอาชีพด้วยเช่นเดียวกัน ดังนั้น เราไปดูกันดีกว่าว่า เครื่องมือ หรือ ตัวช่วยการจัดการความรู้ มีอะไรบ้าง

 • ข้อมูลทั้งหมด เรียกได้ว่า องค์ความรู้ต่าง ๆ ในองค์กรนั้น สำคัญมาก เพราะทุกอย่างจะอยู่เป็นระบบแบบแผน เพื่อทำให้บุคลากรใช้ความรู้ตนเอง เข้าถึงข้อมูลได้ด้วยความสะดวก และรวดเร็ว อีกทั้งยังมีความทันสมัยอีกด้วย โดยการจัดเก็บข้อมูลทั้งหมดนั้น อาจจะอยู่ในเอกสาร หรือ เก็บาทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ ระบบต่าง ๆ ของหน่วยงานโดยตรง
 • เก็บค่าผลงานหรือความสำเร็จ การจัดการความรู้เกี่ยวกับการประสบความสำเร็จขององค์กรนั้น ส่วนมากจะอยู่ในระบบสารสนเทศ และจะจัดทำไว้เป็นคู่มือในการจัดการอบรม หรือ เป็นแบบอย่างในการประเมินงาน เป็นต้น
 • ทบทวนความรู้หลักจากการเริ่มปฏิบัติ ข้อนี้คือ บุคลากรในองค์กรจะต้องอธิบายถึงเหตุการณ์ทั้งหมดที่อยู่ในการทำงาน หรือ อาจจะอภิปรายในเชิงความคิดเห็น และความรู้สึกต่าง ๆ เช่น ข้อดี และข้อเสีย พร้อมกับแนวทางในการแก้ไข เพื่อให้พนักงานท่านอื่นทราบถึงจุดด้อย และปัญหาที่มีอยู่ รวมไปถึงการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า
 • การประชุม เป็นการระดมความคิดของบุคลากรในองค์กร เพื่อในการศึกษา หรือ กำหนดแนวทางในการแก้ปัญหาต่าง ๆ ที่มันเกิดขึ้น ทั้งแบบต่อหน้า และภายใน เพื่อทำให้การทำงานขององค์กรมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ทั้งนี้ การจัดการความรู้ knowledge management system สามารถสร้างระเบียบ และการจัดการในการทำงานภายในองค์กรได้แบบดีเยี่ยม ส่วนมากจะมีการวัดผลจากตรงนี้เสียส่วนใหญ่ เพื่อเป็นการวัดมาตรฐานของพนักงานที่เข้ามาทำงานว่า มีประสิทธิภาพเป็นอย่างไร หรือ การทดลองงานนั่นเอง ซึ่งมันก็ได้ผลที่ดีมาก ๆ สำหรับองค์กรที่ลองนำไปปฏิบัติตาม

โดยตัวช่วยใน การฝึกอบรม และประเมินประสิทธิภาพในการอบรมนั้นสามารถทำได้ง่ายๆ ผ่านมือถือ โดยใช้ แอป Seed โดยผู้ใช้สามารถ upload เนื้อหาในการอบรมลงในตัวแอปได้ และยังสามารถประเมินผลหลังจากอบรมแล้วได้อีกด้วย ใช้งานไม่ยาก มีฟีเจอร์ด้านอื่นๆอีกเพียบ

ไปลองใช้งานฟรีกันได้นะครับ http://www.seedkm.com/register/

การอบรม พนักงาน ผ่าน MOBILE

การอบรม พนักงานเราสามารถทำได้ หลายแบบ เช่น การจัดในห้องอบรม การอบรม online ผ่าน conference ให้พนักงานเข้าไปศึกษาใน Web Portal ซึ่งทางบริษัท ฟิวชั่น เองก็ทำมาแล้ว ในทุกรูปแบบ แต่ผลที่ได้เรา รู้สึกว่า ไม่ได้ประสิทธิภาพเท่าที่ต้องการ เช่น

 • ยังไม่สามารถ นำสิ่งที่อบรมไปใช้ได้
 • พนักงานลืม หรือ ไม่เข้าใจ

ซึ่งเสียงสะท้อน จากพนักงานเอง เช่น

 • ไม่มีเวลาทบทวน
 • การสอนไม่ดี
 • ไม่สะดวก

ระบบ Seed ประกอบด้วย Application 2 ส่วนคือ Mobile สำหรับพนักงาน และ Web สำหรับ Admin ที่ควบคุมข้อมูล ส่วนของ Mobile Feature จะประกอบด้วย

 • Assignment : กำหนดหัวข้อ ที่ต้องเรียนรู้ สำหรับพนักงานแต่ละคน หรือ เป็นพนักงานแต่ละแผนก
 • Library : เก็บ บทเรียนต่าง ๆ แยกตามหมวดหมู่
 • Lesson Learn
 • FAQ
 • Event

มาพร้อม โปรแกรม บันทึกเวลาเข้าออกงาน ลองใช้ฟรี https://www.jarvizapp.com/register/

Related Posts