Training ยังไง? ให้มีประสิทธิภาพ

สิ่งที่จะวัดความสำเร็จ ของโปรแกรมในการฝึกอบรม (Training) จะตัดสินได้ โดยการปรับปรุง ความสามารถในการทำงาน ทักษะ หรือสมรรถนะของผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้ดีแค่ไหน สิ่งสำคัญก็คือ ต้องปฏิบัติตามขั้นตอนเพื่อให้ โปรแกรมการฝึกอบรมได้ผลดี ขั้นตอนง่าย ๆ มีเพียง 4 ขั้นตอน เท่านั้น คือ การประเมิน การพัฒนา การส่งมอบ และการประเมินผล

 

1.การฝึกอบรม (Training) เริ่มต้นด้วยขั้นตอน การประเมิน ซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับ การพิจารณาว่า จำเป็นต้องมีการฝึกอบรมหรือไม่ หากเป็นเช่นนั้น ขั้นตอนต่อไป คือการหาว่าความสามารถ หรือ ทักษะไหน ที่ต้องปรับปรุง และ การฝึกอบรมไหน ที่จำเป็นสำหรับการดำเนินการดังกล่าว การฝึกอบรม มักจะพิจารณาจากทัศนคติ ความรู้ และทักษะ ซึ่งเรียกว่า “ความสามารถ” การประเมินหรือ ที่เรียกว่า “การวิเคราะห์ ความต้องการ การฝึกอบรม” จะพิจารณาที่งาน บุคคล และองค์กร

2.เมื่อการวิเคราะห์ ความต้องการ การฝึกอบรม เสร็จสิ้น ขั้นตอนต่อไป คือ การพัฒนา นี่คือตอนที่สร้างเนื้อหา และสื่อสำหรับการฝึกอบรม ซึ่งรวมถึงการออกแบบสภาพแวดล้อม การฝึกอบรม และตัดสินใจเลือกเครื่องมือ เช่น วิดีโอ กรณีศึกษา และการแทรกแซงในห้องเรียน

3.การส่งมอบ เป็นขั้นตอนที่สำคัญที่สุด และเป็นช่วงที่การฝึกอบรม เกิดขึ้นจริง การพิจารณาปัจจัยต่างๆ เช่น ข้อมูลประชากรของผู้เข้าร่วม และสไตล์ ของผู้ฝึกอบรมเป็นสิ่งสำคัญ เมื่อดำเนินการฝึกอบรม

4.การประเมินผล เป็นขั้นตอนสุดท้าย ในกระบวนการ และเป็นทั้งหมด ที่เกี่ยวกับการหาว่าการฝึกอบรม มีประสิทธิภาพในการบรรลุเป้าหมายหรือไม่ เช่น การปิดช่องว่าง ด้านความสามารถ หรือ การพัฒนาทักษะ มีหลายวิธีในการประเมินประสิทธิผลของโปรแกรมการฝึกอบรม

เพื่อให้การประเมินผล ทำงานได้ดี ต้องมีการกำหนดเกณฑ์ และการออกแบบ โปรแกรมการฝึกอบรม ไว้ล่วงหน้า เพื่อไม่ให้เกิดความสับสน และผู้เข้าอบรม สามารถประเมินผลประโยชน์ ของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ การประเมิน จะขึ้นอยู่กับการตอบสนองของผู้เข้าร่วม การฝึกอบรม สิ่งที่ได้เรียนรู้ และการเปลี่ยนแปลงใดๆ ในพฤติกรรมของพวกเขา ข้อเสนอแนะนี้จะใช้ในขั้นตอนแรก ของกระบวนการ “การวิเคราะห์ ความต้องการ การฝึกอบรม” เพื่อให้การฝึกอบรม ในอนาคตมีประสิทธิภาพมากขึ้น

โดยตัวช่วยใน การฝึกอบรม และประเมินประสิทธิภาพในการอบรมนั้นสามารถทำได้ง่ายๆ ผ่านมือถือ โดยใช้ แอป Seed โดยผู้ใช้สามารถ upload เนื้อหาในการอบรมลงในตัวแอปได้ และยังสามารถประเมินผลหลังจากอบรมแล้วได้อีกด้วย ใช้งานไม่ยาก มีฟีเจอร์ด้านอื่นๆอีกเพียบ

ไปลองใช้งานฟรีกันได้นะครับ http://www.seedkm.com/register/

การอบรม พนักงาน ผ่าน MOBILE

การอบรม พนักงานเราสามารถทำได้ หลายแบบ เช่น การจัดในห้องอบรม การอบรม online ผ่าน conference ให้พนักงานเข้าไปศึกษาใน Web Portal ซึ่งทางบริษัท ฟิวชั่น เองก็ทำมาแล้ว ในทุกรูปแบบ แต่ผลที่ได้เรา รู้สึกว่า ไม่ได้ประสิทธิภาพเท่าที่ต้องการ เช่น

  • ยังไม่สามารถ นำสิ่งที่อบรมไปใช้ได้
  • พนักงานลืม หรือ ไม่เข้าใจ

ซึ่งเสียงสะท้อน จากพนักงานเอง เช่น

  • ไม่มีเวลาทบทวน
  • การสอนไม่ดี
  • ไม่สะดวก

ระบบ Seed ประกอบด้วย Application 2 ส่วนคือ Mobile สำหรับพนักงาน และ Web สำหรับ Admin ที่ควบคุมข้อมูล ส่วนของ Mobile Feature จะประกอบด้วย

  • Assignment : กำหนดหัวข้อ ที่ต้องเรียนรู้ สำหรับพนักงานแต่ละคน หรือ เป็นพนักงานแต่ละแผนก
  • Library : เก็บ บทเรียนต่าง ๆ แยกตามหมวดหมู่
  • Lesson Learn
  • FAQ
  • Event

มาพร้อม โปรแกรม บันทึกเวลาเข้าออกงาน ลองใช้ฟรี https://www.jarvizapp.com/register/

Related Posts