สร้างพลังหลังวันหยุดยาว

เศร้าจัง หลังหยุดยาว ไม่อยากทำงานเลย แก้ยังไงดี !!?เศร้าจัง หลังหยุดยาว ไม่อยากทำงานเลย แก้ยังไงดี [...]

By |2022-05-20T04:35:44+00:00May 19, 2022|[email protected]|0 Comments

Adaptive Leadership ทักษะที่ผู้นำยุคนี้ต้องมี | The Secret Sauce EP.426

“ผู้นำในอนาคตคือ คนที่ยอมรับว่าตัวเองไม่รู้ และโน้มตัวลงมาเรียนรู้ไปพร้อมๆกันกับทีมงาน”          ท่ามกลางสถานการณ์โลกแบบ [...]

By |2022-04-25T08:26:50+00:00April 25, 2022|[email protected]|0 Comments

Remote working เทรนด์งานยุคโควิด งานคุณภาพดี มีความสุข

จากข้อมูลงานวิจัยของ Global Talent Survey (GTS) คนไทยเริ่มมีการทำงานในรูปแบบของการทำงานทางไกล (Remote Working) [...]

By |2022-04-20T08:23:14+00:00April 19, 2022|[email protected]|0 Comments

รวมวิธีการสื่อสารให้เป็น

ปัจจุบัน…เป็นยุคของข้อมูลข่าวสาร ทำให้การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ว ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ส่งผลกระทบต่อองค์กร เพื่อนๆบุคลากรในองค์กร และตัวของเราเองโดยเฉพาะช่วงภาวะโรคระบาดอย่าง [...]

By |2022-04-19T06:42:34+00:00April 19, 2022|[email protected]|0 Comments

3 ประเด็น ปัญญาประดิษฐ์ Disrupted HR Trend

ในยุคที่ เทคโนโลยี นวัตกรรม เข้ามามีอิทธิพลต่อโลกการทำงานทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะกับองค์กรธุรกิจขนาดเล็ก [...]

By |2022-04-20T08:25:30+00:00April 19, 2022|[email protected]|0 Comments

แนวคิดการจัดการความรู้แบบ Tuna model

ก่อนเราจะเริ่มอภิปรายถึง ทฤษฎีปลาทูน่าโมเดล เรามาเริ่มเรียงความรู้จาก การจัดความรู้ กันก่อน เพื่อให้เข้าใจได้ไวยิ่งขึ้น และสะดวกต่อการสรุปค่ะ!! เริ่มแรก..   [...]

By |2022-04-20T08:26:40+00:00April 19, 2022|[email protected]|0 Comments

ทำไม ‘เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล’ ถึงสำคัญกับ ‘องค์กร’

สำหรับใครหลายๆคนคิดว่า เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล (HR) นั้นเป็นเสมือนงานเบื้องหลังหรืองานจัดการเอกสารที่ไม่มีความสำคัญอะไรนัก แต่อันที่จริงแล้วงานของฝ่ายนี้มีความสำคัญต่อองค์กรเป็นอย่างมากทีเดียว เพราะทุกองค์กรนั้นล้วนแล้วแต่ขับเคลื่อนด้วยพนักงาน แล้วผู้ที่จะทำหน้าที่คัดสรรตลอดจนดูแลพนักงานขององค์กรนั้นก็คือฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ หรือที่เรียกกันง่ายๆ [...]

By |2022-04-20T08:38:01+00:00April 19, 2022|[email protected]|0 Comments

ทําไมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์จึงมีความสําคัญ ?

ก่อนเราจะไปเริ่มอ่านเหตุผลนั้น เรามาทำการจัดกัดความของคำว่า  “การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ” [...]

By |2022-04-20T08:56:56+00:00April 19, 2022|[email protected]|0 Comments

สถานการณ์ทรัพยากรมนุษย์ในยุคศตวรรษที่ 21

ยุคศตวรรษที่ 21 เป็นยุคที่โลกและสังคมเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วมาก ในขณะเดียวกันโลกทั้งโลกต่างก็เชื่อมต่อกันได้ง่ายและรวดเร็วขึ้น ประชากรแต่ละประเทศต่างกลายเป็นประชากรโลกที่แทบจะรับรู้เรื่องราวต่างๆ ตลอดจนมีพฤติกรรมคล้ายกัน แล้วมนุษย์นี่แหละคือบุคคลากรสำคัญในการขับเคลื่อนโลกใบนี้ ในส่วนขององค์กรต่างๆ [...]

By |2022-04-19T08:59:33+00:00April 19, 2022|[email protected]|0 Comments
Go to Top