สร้างพลังหลังวันหยุดยาว

เศร้าจัง หลังหยุดยาว ไม่อยากทำงานเลย แก้ยังไงดี !!?เศร้าจัง หลังหยุดยาว ไม่อยากทำงานเลย แก้ยังไงดี [...]

By |2022-05-20T04:35:44+00:00May 19, 2022|[email protected]|0 Comments

เรียนออนไลน์อย่างไร ให้ตอบโจทย์ การพัฒนาบุคลากร ในยุค New Normal

เมื่อพฤติกรรมการเรียนรู้เปลี่ยนไปสู่รูปแบบ  “การเรียนออนไลน์”  HR ยุค New normal จึงต้องปรับมุมคิด ปรับกลยุทธ์ การพัฒนาบุคลากรอย่างมีเป้าหมาย [...]

By |2022-04-19T09:09:48+00:00April 1, 2022|[email protected]|0 Comments

การจัดการองค์ความรู้ในองค์กรคืออะไร ?

องค์ความรู้ หมายถึง ความรู้ที่อยู่ในศาสตร์ เช่น ความคิดรวบยอด หลักการ วิธีการ ที่อยู่ในตำรา หรือในห้องสมุด [...]

By |2022-04-19T09:22:33+00:00March 31, 2022|[email protected]|0 Comments

Resume / CV ที่ดีต้องประกอบด้วยอะไร ?

หากต้องการที่สร้างเรซูเม่ที่ดีออกมานั้น เราควรจะมาทำความรู้จักกันก่อนว่า  เรซูเม่คืออะไร CV คืออะไร ทั้ง 2 อย่างแตกต่างกันอย่างไร [...]

By |2022-04-19T08:48:52+00:00March 30, 2022|[email protected]|0 Comments

เพิ่มประสิทธิภาพพนักงานด้วย KM

ปัจจุบันการจัดการความรู้ หรือ Knowledge Management เป็นสิ่งที่ทุกองค์กรเริ่มให้ความสำคัญกันมากขึ้น เนื่องจากในทุกองค์กรมีความรู้ซ้อนอยู่มากมาย จะดีแค่ไหนถ้าเราสามารถรวบรวม และนำความรู้เหล่านั้นมาจัดการเป็น Knowledge Management [...]

By |2022-04-19T10:05:26+00:00September 6, 2021|[email protected]|0 Comments

ระบบจัดการความรู้ SeedKM

ทำไมต้องมีการจัดการความรู้​ การจัดการความรู้ (Knowledge Management เรียกสั้นๆว่า KM) คือ การบริหารจัดการความรู้ที่มีอยู่ภายในองค์กร ทั้งความรู้จากในทฤษฎี [...]

By |2022-04-19T10:16:25+00:00July 20, 2021|[email protected]|0 Comments
Go to Top