การพัฒนาองค์กรด้วย elearning

การพัฒนาองค์กรด้วย elearning เป็นแนวทางใหม่ ในการเสริมสร้างศักยภาพ ให้กับบุคลากรในองค์กร ในอดีตการฝึกอบรมพนักงานนั้น มักจะใช้รูปแบบการบรรยายในห้องเรียน ซึ่งมีข้อจำกัดหลายประการ ทั้งค่าใช้จ่ายสูง เสียเวลาในการเดินทาง [...]

By |2024-05-21T08:05:44+00:00May 21, 2024|Blog@TH|Comments Off on การพัฒนาองค์กรด้วย elearning

คอร์สเรียนออนไลน์ ตัวช่วยสร้างรายได้มหาศาล!

คอร์สเรียนออนไลน์ เกี่ยวกับ ทางด้านของ Digital Marketing นั้น เรียกได้ว่าสำคัญกับผู้คนมาก ๆ เลยทีเดียว หลังจากทื่มี [...]

By |2023-04-19T04:46:04+00:00December 2, 2022|Blog@TH|0 Comments

การ เรียนออนไลน์ ด้วยระบบ E-Learning

ไม่ใช่เรื่องแปลกเลย ที่ทุกวันนี้ ระบบ การ เรียนออนไลน์ elearning หรือ การเรียนแบบออนไลน์นั้น จะทำให้เด็ก ๆ [...]

By |2023-04-19T04:46:33+00:00December 1, 2022|Blog@TH|0 Comments

Active Learning แนวทางในการเรียนรู้อย่างเข้าใจลึกซึ้งและรวดเร็ว

ในโลกที่ทุกอย่างเร็วขึ้นด้วยเทคโนโลยีต่างๆ ความต้องการในการสร้างผลลัพธ์ของการทำงานก็ต้องเร็วขึ้นด้วยเช่นกัน ก็เพื่อที่จะตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว รอไม่ได้ การทำงานก็เลยต้องเปลี่ยนแปลงอย่างเร็วด้วยเช่นกัน พอทุกอย่างมันเร็วขึ้น เราก็เริ่มคาดหวังว่า แล้วคนเราจะเรียนรู้ให้เร็วขึ้นได้อย่างไร เคยลองประเมินตนเองบ้างหรือไม่ครับว่า เราเองเรียนรู้สิ่งต่างๆ [...]

By |2023-04-19T04:48:59+00:00November 23, 2022|Blog@TH|0 Comments

อุปสรรคของการเรียนรู้แบบ Digital Learning

ช่วงโควิด 3 ปีกว่าที่ผ่านมา พนักงานหลายคนปรับตัวเข้ากับการทำงานในแบบ Digital Working กันได้มากขึ้น เริ่มเข้าใจวิธีการทำงานจากคนละที่ ทำงานจากที่บ้าน ประชุมผ่าน [...]

By |2023-04-19T04:49:20+00:00November 23, 2022|Blog@TH|0 Comments

สร้างพลังหลังวันหยุดยาว

เศร้าจัง หลังหยุดยาว ไม่อยากทำงานเลย แก้ยังไงดี !!?เศร้าจัง หลังหยุดยาว ไม่อยากทำงานเลย แก้ยังไงดี !!? [...]

By |2023-04-19T06:34:25+00:00May 19, 2022|Blog@TH|0 Comments

เรียนออนไลน์อย่างไร ให้ตอบโจทย์ การพัฒนาบุคลากร ในยุค New Normal

เมื่อพฤติกรรมการเรียนรู้เปลี่ยนไปสู่รูปแบบ “การเรียนออนไลน์” HR ยุค New normal จึงต้องปรับมุมคิด ปรับกลยุทธ์ การพัฒนาบุคลากรอย่างมีเป้าหมาย และตอบโจทย์ทิศทางขององค์กร [...]

By |2023-04-19T06:59:42+00:00April 1, 2022|Blog@TH|0 Comments

การจัดการองค์ความรู้ในองค์กรคืออะไร ?

องค์ความรู้ หมายถึง ความรู้ที่อยู่ในศาสตร์ เช่น ความคิดรวบยอด หลักการ วิธีการ ที่อยู่ในตำรา หรือในห้องสมุด [...]

By |2023-04-19T07:00:54+00:00March 31, 2022|Blog@TH|0 Comments
Go to Top