การพัฒนาองค์กรด้วย elearning

การพัฒนาองค์กรด้วย elearning เป็นแนวทางใหม่ ในการเสริมสร้างศักยภาพ ให้กับบุคลากรในองค์กร

ในอดีตการฝึกอบรมพนักงานนั้น มักจะใช้รูปแบบการบรรยายในห้องเรียน ซึ่งมีข้อจำกัดหลายประการ ทั้งค่าใช้จ่ายสูง เสียเวลาในการเดินทาง และไม่สามารถทบทวนเนื้อหาได้หลังจากการอบรมเสร็จสิ้น อีกทั้งยังไม่สามารถประเมินผลการเรียนรู้ของพนักงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การเข้ามาของเทคโนโลยี elearning จึงถือเป็นทางออกที่ช่วยแก้ปัญหาเหล่านี้ได้เป็นอย่างดี elearning หรือการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เป็นระบบการเรียนการสอนทางไกลที่ผู้เรียนสามารถเข้าถึงบทเรียนได้ทุกที่ทุกเวลาผ่านทางอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ เช่น คอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต หรือสมาร์ทโฟน โดยผู้สอนจะเป็นผู้จัดเตรียมเนื้อหาและกิจกรรมการเรียนรู้ไว้ล่วงหน้า
ประโยชน์ของการนำ elearning มาใช้ในการพัฒนาองค์กร สามารถสรุปได้ดังนี้

ประเภทรายละเอียด
ประหยัดค่าใช้จ่าย– ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการจัดสถานที่อบรม
– ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
– ลดค่าใช้จ่ายด้านวิทยากร
ความยืดหยุ่น– พนักงานสามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลาตามความสะดวก
– สามารถทบทวนบทเรียนได้หลายครั้งตามต้องการ
การติดตามประเมินผล– สามารถติดตามความก้าวหน้าในการเรียนรู้ของพนักงานได้
– มีระบบประเมินผลการเรียนรู้ที่ชัดเจน
การปรับปรุงและทันสมัย– เนื้อหาบทเรียนสามารถปรับปรุงให้ทันสมัยได้ตลอดเวลา
– ง่ายต่อการจัดการและกระจายเนื้อหา

นอกจากนี้ elearning ยังมีข้อดีในด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้ให้กับพนักงาน เนื่องจากเนื้อหาบทเรียนสามารถนำเสนอได้หลากหลายรูปแบบ ทั้งข้อความ รูปภาพ เสียง วิดีโอ ตลอดจนมีปฏิสัมพันธ์ผ่านกิจกรรมต่างๆ ซึ่งจะช่วยดึงดูดความสนใจและกระตุ้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมมากขึ้น ส่งผลให้การจดจำและการเรียนรู้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ข้อดีรายละเอียด
หลากหลายรูปแบบนำเสนอ– ข้อความ รูปภาพ เสียง วิดีโอ
– มีปฏิสัมพันธ์ผ่านกิจกรรมต่างๆ
ดึงดูดความสนใจ– การนำเสนอที่น่าสนใจ ดึงดูดความสนใจของผู้เรียน
กระตุ้นการมีส่วนร่วม– มีกิจกรรมกระตุ้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม
เพิ่มประสิทธิภาพการจดจำ– รูปแบบการนำเสนอหลากหลาย ช่วยให้จดจำได้ดีขึ้น

ด้วยข้อดีเหล่านี้ จึงไม่น่าแปลกใจที่ elearning กำลังได้รับความนิยมอย่างกว้างขวางจากองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อนำมาใช้ในการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพของบุคลากร โดยเฉพาะในช่วงการแพร่ระบาดของ COVID-19 ที่องค์กรจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงานเป็นการทำงานจากที่บ้าน elearning จึงกลายเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยให้การพัฒนาบุคลากรสามารถดำเนินต่อไปได้อย่างต่อเนื่อง

หากท่านสนใจ elearning หรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อ บริษัท ฟิวชั่น โซลูชั่น จำกัด ผู้นำด้านโซลูชั่นบริหารจัดการองค์กรครบวงจร พร้อมให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการนำ elearning มาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับองค์กรของท่าน นอกจากนี้ ยังมีผลิตภัณฑ์และบริการอื่นๆ ที่น่าสนใจอีกมากมาย เช่น

Related Posts