เมื่อศตวรรษที่ 21 ต้องการเป็ด มาทำงาน…!!

“คำว่าเป็นเป็ดแต่เดิมค่อนข้างเป็นความหมายเชิงลบ เพราะหมายถึงคนที่ทำอะไรได้หลายๆ อย่าง แต่ไม่เด่นสักอย่าง เทียบได้กับเป็ด ที่ลงน้ำได้ เดินได้ บินได้ [...]

By |2023-04-19T06:31:41+00:00May 26, 2022|Blog@TH|0 Comments

เวิร์กโหลด งานงอก ควรพอหรือไปต่อดี?

อยากตะโกนออกมาว่า “งานหนักเกินไปแล้ว” จะหาความสุขจากไหนได้บ้าง ไม่ว่าจะเป็นช่วงก่อนโควิดที่ต้องทำงานในออฟฟิศ หรือในช่วงโควิดที่ต้อง Work From Home จนกลับมาทำงานที่ออฟฟิศอีกครั้งมนุษย์ออฟฟิศหลายต่อหลายคนเหน็ดเหนื่อยกับปริมาณงานที่ถาโถมเข้ามาจนหมดแรงกายแรงใจ เครียดจน [...]

By |2023-04-19T06:32:57+00:00May 20, 2022|Blog@TH|0 Comments

สร้างพลังหลังวันหยุดยาว

เศร้าจัง หลังหยุดยาว ไม่อยากทำงานเลย แก้ยังไงดี !!?เศร้าจัง หลังหยุดยาว ไม่อยากทำงานเลย แก้ยังไงดี !!? [...]

By |2023-04-19T06:34:25+00:00May 19, 2022|Blog@TH|0 Comments

Adaptive Leadership ทักษะที่ผู้นำยุคนี้ต้องมี | The Secret Sauce EP.426

“ผู้นำในอนาคตคือ คนที่ยอมรับว่าตัวเองไม่รู้ และโน้มตัวลงมาเรียนรู้ไปพร้อมๆกันกับทีมงาน” ท่ามกลางสถานการณ์โลกแบบ VUCA ทุกสิ่งทุกอย่างรอบตัวไม่มีอะไรแน่นอน [...]

By |2023-04-19T06:36:31+00:00April 25, 2022|Blog@TH|0 Comments

โละตำราเก่า ร่างตำราใหม่ ก่อนพนักงาน ลาขาดจากองค์กร

“พนักงานกว่าครึ่งที่ตั้งใจลาออกจากงานในช่วงที่วิกฤตโรคระบาดเกิดขึ้นจะไม่ย้อนกลับมาอีกครั้งด้วยตัวเอง นายจ้างต้องเป็นคนออกไปหาเอง” จากบทความของ McKinsey เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2022 Gone [...]

By |2023-04-19T06:38:40+00:00April 20, 2022|Blog@TH|0 Comments

Remote working เทรนด์งานยุคโควิด งานคุณภาพดี มีความสุข

จากข้อมูลงานวิจัยของ Global Talent Survey (GTS) คนไทยเริ่มมีการทำงานในรูปแบบของการทำงานทางไกล (Remote [...]

By |2023-04-19T06:41:39+00:00April 19, 2022|Blog@TH|0 Comments

รวมวิธีการสื่อสารให้เป็น

ปัจจุบัน…เป็นยุคของข้อมูลข่าวสาร ทำให้การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ว ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ส่งผลกระทบต่อองค์กร เพื่อนๆบุคลากรในองค์กร และตัวของเราเองโดยเฉพาะช่วงภาวะโรคระบาดอย่าง [...]

By |2023-04-19T06:41:54+00:00April 19, 2022|Blog@TH|0 Comments

3 ประเด็น ปัญญาประดิษฐ์ Disrupted HR Trend

ในยุคที่ เทคโนโลยี นวัตกรรม เข้ามามีอิทธิพลต่อโลกการทำงานทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะกับองค์กรธุรกิจขนาดเล็ก ขนาดใหญ่ [...]

By |2023-04-19T06:44:06+00:00April 19, 2022|Blog@TH|0 Comments

แนวคิดการจัดการความรู้แบบ Tuna model

ก่อนเราจะเริ่มอภิปรายถึง ทฤษฎีปลาทูน่าโมเดล เรามาเริ่มเรียงความรู้จาก การจัดความรู้ กันก่อน เพื่อให้เข้าใจได้ไวยิ่งขึ้น และสะดวกต่อการสรุปค่ะ!! เริ่มแรก.. การจัดความรู้ [...]

By |2023-04-19T06:44:45+00:00April 19, 2022|Blog@TH|0 Comments
Go to Top