เมื่อศตวรรษที่ 21 ต้องการเป็ด มาทำงาน…!!

“คำว่าเป็นเป็ดแต่เดิมค่อนข้างเป็นความหมายเชิงลบ เพราะหมายถึงคนที่ทำอะไรได้หลายๆ อย่าง แต่ไม่เด่นสักอย่าง เทียบได้กับเป็ด ที่ลงน้ำได้ เดินได้ บินได้ แต่ไม่ได้เชี่ยวชาญเลยสักอย่าง  แต่ปัจจุบันแนวคิดเรื่องเป็ดอาจจะเปลี่ยนไป เพราะสังคมต้องการคนที่มีความรู้รอบด้าน นั่นแปลว่า เราจงอย่ากลัวที่จะเป็นเป็ด แต่ก็ให้เป็นเป็ดที่มีประสิทธิภาพในศตวรรษที่ 21 นี้”

“เพราะในยุคใหม่ต้องการมนุษย์เป็ดมาทำงาน” ในยุคของการมีโรคระบาดอย่างโควิค-19 ที่ไม่รู้ว่าจะจบเมื่อไหร่ การทำงานในยุค New Normal และการต้องรับมือกับภาวะสงคราม ภาวะเงินเฟ้อที่จะเกิดขึ้น รวมถึงการเกิดภาวะขาดแรงงาน หรือแรงงานไหลออก ทำให้เกิดภาวะงานล้นมือ หรือการที่ต้องทำงานที่ไม่ถนัด งานไม่เคยทำมาก่อนเกิดขึ้นกับพนักงานเหลืออยู่อย่างมีจำกัด ทำให้ต้องทำงานหลากหลายต้าน ต้องรับมือ พร้อมที่จะเรียนรู้อะไรใหม่ตลอดเวลา อาจทำได้บ้าง ไม่ได้บ้าง แต่สุดท้ายก็ต้องทำให้สำเร็จทุกเป้าหมายที่ได้มา ไม่ต่างกับการกลายเป็นเป็ด เพราะต้องทำอะไรได้หลายๆอย่าง เรามาดูกันว่าเราจะทำอย่างไรให้เป็นเป็ดที่มีประสิทธิภาพ

เป็ดที่มีประสิทธิภาพ หมายถึง คนที่มีความรู้รอบด้าน อาจจะไม่โดดเด่น แต่ก็ทำอะไรหลายๆอย่างได้ดี ที่สำคัญคือ ต้องมาพร้อมกับทัศนคติเชิงบวก ที่พร้อมจะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ได้ตลอดเวลา เพราะยุคนี้ไม่แน่ว่า รู้กระจ่างเพียงอย่างเดียวจะทำให้อยู่รอดในสายงานได้ คุณอาจจะไปไม่รอดก็ได้

เมื่อแรงงานจบใหม่ หรือพนักงานที่มีอยู่เดิม ทำงานได้เพียงแค่เป็ดๆ เพราะเด็กจบใหม่บางคนรู้สึกว่าตัวเองไม่มีอะไรเด่นเลยสักอย่าง แต่รู้ว่าตัวเองทำงานได้หลากหลายและพร้อมเรียนรู้ ส่วนพนักงานเก่าที่มีจำกัดถูกส่งต่องานมากมายเข้ามาทั้งที่ไม่ถนัดแต่ต้องทำ ฉะนั้นเราจะมาลองสร้างการเป็นเป็ดสุดเจ๋งให้ตัวเองกัน

  1. เปลี่ยน Fixed Mindset ให้เป็น Growth Mindset เรียกว่าเริ่มจากการปรับทัศนคติเชิงบวก

Fixed Mindset คือการเชื่อว่าทักษะเป็นสิ่งที่ถูกกำหนดไว้แล้ว ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือพัฒนาได้

Growth Mindset คือ การเชื่อว่าทักษะใหม่ ๆ สามารถเรียนรู้ได้ด้วยความพยายาม การทำงานหนัก และการฝึกฝน การรับฟังคำวิจารณ์ มองว่าการวิจารณ์คือแนวทางการพัฒนาไม่ใช่ความล้มเหลว

การปรับ Mindset ให้เกิด Growth Mindset คิดว่าการทำงานที่หลากหลายขึ้นคือความท้าทาย คือการพัฒนา การเรียนรู้อะไรหลายๆอย่าง คือความโชคดีที่ได้เรียนรู้ ถือเป็นโอกาสในการพัฒนาทักษะ แม้ไม่เก่งแต่คุณก็สามารถช่วยองค์กรในภาวะ สถานการณ์ปัจจุบันนี้ไปด้วยดี มันเจ๋งมากทั้งๆที่เราไม่เก่งไม่ถนัดยังทำมันได้ มันเป็นความสุดยอด

  1. Upskill & Reskill

Upskill คือ การเสริมสร้างและพัฒนาทักษะของตัวเอง เพื่อเพิ่มความสามารถใรการทำงาน ส่วนใหญ่เป็นการนำเทคโนโลยีหรือดิจิทัลมาปรับใช้เข้ากับการทำงาน เช่นเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่เพิ่มเติม นำเทคโนโลยีใหม่มาปรับเปลี่ยนกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

Reskill คือการสร้างทักษะใหม่ ที่แตกต่างไปจากงานเดิมที่ทำอยู่ เป็นการเรียนรู้ทักษะใหม่ๆ เพื่อนำไปใช้กับบริบทอื่นๆของตำแหน่งงาน และเพื่อใหม่สามารถตอบโจทย์กับการทำงานในยุคที่เปลี่ยนไป

รู้ให้กว้าง เสริมสร้างและพัฒนาในสิ่งที่คุณทำ ส่วนไหนที่ทำได้ดีมากๆก็ทำให้เก่งให้ชำนาญแล้วยึดเป็นหลัก ส่วนเรื่องที่ไม่เก่งไม่ถนัดก็ต้องรู้ไว้ เพราะการทำงานข้ามสายหรือการเกี่ยวโยงที่ซับซ้อนก็มีมากขึ้น เช่นงานพัฒนาโปรแกรมหรืองาน Dev. แต่ถ้าคุณเริ่มรู้ Graphic design คุณอาจเป็น UX/UI Design ทำให้คุณก้าวกระโดดไปได้ไกลอย่างเหลือเชื่อ เรียกว่าเป็น Generalist ก่อน แล้วค่อยไปเป็น Specialist รู้ให้กว้างก่อน แล้วค่อยรู้ให้ลึกเข้าไปในส่งที่เรามองว่าพัฒนาได้อีก

  1. พัฒนาสู่ Specialis 

คือผู้เชี่ยวชาญด้านใดด้านหนึ่ง ควรตัดสินใจ ประเมินตัวเอง โดยพิจารณาจากสิ่งที่คุณชอบที่สุด และเริ่มพัฒนาให้ลึกที่สุดจนชำนาญ เพราะการทำงานที่ชอบทำให้อยู่กับมันได้นาน มีสมาธิ และมีความสุขกับสิ่งที่ทำ จะทำให้สามารถพัฒนาไปได้อย่างดี

จงลบการเป็นเป็ดในทัศนคติเดิมทิ้งไป และก้าวมาสู่การเป็นเป็ดสุดเจ๋ง

เพราะการที่เราเรียนหรือทำงานได้หลากหลาย แต่ไม่โดดเด่นสักด้าน ก็ไม่ได้หมายความว่าเราไม่เก่ง หรือไม่มีความสามารถตรงกันข้าม การเรียนทุกๆอย่างได้ดี ทำอะไรได้ทุกอย่าง มันคือความสุดยอดเป็นเรื่องที่สุดเจ๋ง ไม่ใช่เรื่องเลวร้าย และการทำงานได้หลากหลายหมายถึงโอกาสที่จะเรียนรู้อะไรใหม่ๆ เพิ่มศักยภาพให้ตัวเอง การเปิดกว้างพร้อมเรียนรู้เสมอ ปรับความคิดว่าเราสามารถทำอะไรได้หลากหลายคือความสุดยอด”

ขอบคุณข้อมูลและรูปภาพจาก BI Podcast

จงเป็นเป็ดในศตวรรษที่21(รับฟังแบบเต็มได้ตามลิงค์)

https://www.youtube.com/watch?v=aE3uzn1DMek

และ Pichawee Channel พิชาวีร์ เมฆขยาย (แวน)

3 วิธีเป็นเป็ดที่สุดเจ๋ง(รับฟังแบบเต็มได้ตามลิงค์)

https://www.youtube.com/watch?v=GXgYgRT59HI

Related Posts