ประโยชน์ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

เริ่มแรกเลย เราควรมาทำความรู้จักกันก่อนว่า ทรัพยากรมนุษย์ สำคัญกับเราเพียงใด?  การพัฒนาทรัพยากร [...]

By |2022-04-19T09:03:21+00:00April 18, 2022|[email protected], Uncategorized|0 Comments

การจัดการองค์ความรู้ในองค์กรคืออะไร ?

องค์ความรู้ หมายถึง ความรู้ที่อยู่ในศาสตร์ เช่น ความคิดรวบยอด หลักการ วิธีการ ที่อยู่ในตำรา หรือในห้องสมุด [...]

By |2022-04-19T09:22:33+00:00March 31, 2022|[email protected]|0 Comments
Go to Top