การพัฒนาองค์กรด้วย elearning

การพัฒนาองค์กรด้วย elearning เป็นแนวทางใหม่ ในการเสริมสร้างศักยภาพ ให้กับบุคลากรในองค์กร ในอดีตการฝึกอบรมพนักงานนั้น มักจะใช้รูปแบบการบรรยายในห้องเรียน ซึ่งมีข้อจำกัดหลายประการ ทั้งค่าใช้จ่ายสูง เสียเวลาในการเดินทาง [...]

By |2024-05-21T08:05:44+00:00May 21, 2024|Blog@TH|Comments Off on การพัฒนาองค์กรด้วย elearning

เรียนรู้ด้วยตนเองอย่างไร ให้เกิดผล (Self training)

การฝึกฝน ด้วยตัวเอง (Self training) หมายถึง การเรียนรู้ ด้วยตัวคุณเอง การฝึกอบรม ไม่ใช่ให้คนอื่นมาสอน เป็นสิ่งที่ดีสำหรับ [...]

By |2023-04-19T04:39:59+00:00January 10, 2023|Blog@TH|Comments Off on เรียนรู้ด้วยตนเองอย่างไร ให้เกิดผล (Self training)

knowledge management หรือ การจัดการความรู้มีประโยชน์อะไรบ้าง

knowledge management หรือ การจัดการความรู้ คือ การรวบรวมข้อมูล การสร้าง และจัดระเบียบในองค์กร ตลอดจนถึงการนำความรู้ที่ได้มานั้น ประยุกต์ใช้ในองค์กรของตนเองอีกด้วย [...]

By |2023-04-19T04:25:53+00:00January 4, 2023|Blog@TH|Comments Off on knowledge management หรือ การจัดการความรู้มีประโยชน์อะไรบ้าง

Knowledge management system สำคัญอย่างไร

การจัดการความรู้ knowledge management system คือ ความรู้ภายในองค์กร ที่มีการจัดหาแหล่งความรู้ต่าง ๆ เพื่อสร้างศักยภาพที่ดี และสามารถต่อยอดภายในองค์กรได้ดีมากกว่าเดิม [...]

By |2023-04-19T04:38:32+00:00December 23, 2022|Blog@TH|0 Comments

Training ยังไง? ให้มีประสิทธิภาพ

สิ่งที่จะวัดความสำเร็จ ของโปรแกรมในการฝึกอบรม (Training) จะตัดสินได้ โดยการปรับปรุง ความสามารถในการทำงาน ทักษะ หรือสมรรถนะของผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้ดีแค่ไหน สิ่งสำคัญก็คือ ต้องปฏิบัติตามขั้นตอนเพื่อให้ [...]

By |2023-04-19T04:38:17+00:00December 23, 2022|Blog@TH|0 Comments

Online training ดีหรือไม่ดี?

คำว่า "new normal" ได้กลายเป็นคำที่ได้ยินบ่อยมากในช่วงนี้ ในการอ้างอิง ถึงการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ ต่อการเรียนรู้ออนไลน์ (Online training) ในด้านการศึกษา [...]

By |2023-04-19T04:29:00+00:00December 23, 2022|Blog@TH|0 Comments

HRD กับ HRM ต่างกันยังไง?

HRD กับ HRM ต่างกันยังไง? คำถามนี้อาจจะติดอยู่ในหัว ผู้ที่ทำงานอยู่ในองค์กร มายาวนานนับ 10 ปีก็เป็นได้ เพราะว่าตำแหน่งหน้าที่นี้ [...]

By |2023-04-19T04:36:08+00:00December 22, 2022|Blog@TH|0 Comments

elearning แปลว่า อะไร? มีประโยชน์ต่อการเรียนอย่างไรบ้าง?

elearning แปลว่า สื่อการเรียน การสอน ในรูปแบบ ออนไลน์ (Electronic learning) ที่กำลังเป็นที่นิยม ของประเทศไทยในตอนนี้ [...]

By |2023-04-19T04:42:04+00:00December 21, 2022|Blog@TH|0 Comments
Go to Top