การพัฒนาองค์กรด้วย elearning

การพัฒนาองค์กรด้วย elearning เป็นแนวทางใหม่ ในการเสริมสร้างศักยภาพ ให้กับบุคลากรในองค์กร ในอดีตการฝึกอบรมพนักงานนั้น มักจะใช้รูปแบบการบรรยายในห้องเรียน ซึ่งมีข้อจำกัดหลายประการ ทั้งค่าใช้จ่ายสูง เสียเวลาในการเดินทาง [...]

By |2024-05-21T08:05:44+00:00May 21, 2024|Blog@TH|Comments Off on การพัฒนาองค์กรด้วย elearning

ระบบ e learning online ทำไมถึงจำเป็นต่อระบบขององค์กร

e learning online ถือว่าเป็นระบบการทำงาน ที่มีความจำ เป็นต่อองค์กร ค่อนข้างมาก เนื่องจากว่า ช่วยทำให้การทำงาน ลื่นไหล [...]

By |2023-04-19T04:16:56+00:00February 7, 2023|Blog@TH|Comments Off on ระบบ e learning online ทำไมถึงจำเป็นต่อระบบขององค์กร
Go to Top