ระบบ e learning online ทำไมถึงจำเป็นต่อระบบขององค์กร

e learning online ถือว่าเป็นระบบการทำงาน ที่มีความจำ เป็นต่อองค์กร ค่อนข้างมาก เนื่องจากว่า ช่วยทำให้การทำงาน ลื่นไหล [...]

By |2023-04-19T04:16:56+00:00February 7, 2023|Blog@TH|Comments Off on ระบบ e learning online ทำไมถึงจำเป็นต่อระบบขององค์กร

Online training ดีหรือไม่ดี?

คำว่า "new normal" ได้กลายเป็นคำที่ได้ยินบ่อยมากในช่วงนี้ ในการอ้างอิง ถึงการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ ต่อการเรียนรู้ออนไลน์ (Online training) ในด้านการศึกษา [...]

By |2023-04-19T04:29:00+00:00December 23, 2022|Blog@TH|0 Comments

กระบวนการจัดการความรู้ ( Knowledge Management Process )

ก่อนเราจะเริ่มศึกษากระบวนการจัดการความรู้นั้น เรามาทำความรู้จักกับการจัดการความรู้กันก่อนค่ะ การจัดความรู้ การจัดความรู้ หมายถึง การรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ในองค์กรซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคล [...]

By |2023-04-19T06:58:10+00:00April 18, 2022|Blog@TH|0 Comments

การจัดการองค์ความรู้ในองค์กรคืออะไร ?

องค์ความรู้ หมายถึง ความรู้ที่อยู่ในศาสตร์ เช่น ความคิดรวบยอด หลักการ วิธีการ ที่อยู่ในตำรา หรือในห้องสมุด [...]

By |2023-04-19T07:00:54+00:00March 31, 2022|Blog@TH|0 Comments
Go to Top