การจัดการความรู้ km คือ อะไร

km คือ การจัดการความรู้ หรือ knowledge management system เป็นกระบวนการความรู้ ที่เกิดการประสบการณ์ ไอเดียใหม่ ๆ หรือ การคิดริเริ่ม ตลอดจนถึง การอบรม ในองค์กรด้วย เช่น เดียวกัน ซึ่งมันเป็นสิ่งที่สำคัญในองค์กร และ สารสนเทศมาก km คือ เพื่อการสื่อสารที่ครอบคลุม และ เพิ่มประสิทธิภาพ ในการทำงานที่ดีมากยิ่ง ๆ ขึ้นไป จะสังเกตเห็นได้ตามองค์กรใหญ่ ๆ คือ จะมีการจัดสัมนา หรือ อบรมกันบ่อยมากขึ้น เพื่อที่จะทำให้บุคลากรในองค์กรนั้น มีแรงกระตุ้นจากการทำงาน และ มีการพัฒนาตนเองให้ดีขึ้นไป

 • หลาย ๆ คนอาจจะทราบกันแล้ว กับจัดการความรู้ในส่วนขององค์กร ไม่ใช่เพียงแค่หน้าที่ หรือ ตำแหน่งของทรัพยากรบุคคลเท่านั้น แต่ชุดปฏิบัติการอื่น ๆ ก็สามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้ เช่นเดียวกัน เนื่องจากว่าการสร้างองค์ความรู้นี้ จะทำให้เกิดการเรียนรู้ และมีเกิดการเปลี่ยนแปลงของบุคลากรในองค์กร ให้มีคุณภาพมากกว่าเดิม ด้วยเช่นเดียวกัน ดังนั้น ในบทความนี้ เราจะพาทุกคน ไปรู้ลึกเกี่ยวกับเรื่องของการจัดการความรู้ ภายในองค์กรกันว่า ความสำคัญนั้นมีอะไรบ้าง

ทำความรู้จักกับ การจัดการความรู้

 • การจัดการความรู้ ที่ได้มาจากองค์กรใหญ่ หรือ แม้แต่องค์กรเล็ก ตอนนี้ ก็เริ่มมีการจัดระเบียบกันมากขึ้น เนื่องจากว่าเศรษฐกิจโลก และหลาย ๆ สิ่งได้มีการเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา ทำให้ประสิทธิภาพ ในเรื่องของการทำงานแต่ละ บุคคลภายในองค์กรนั้น อาจจะหมดไฟในการทำงาน และ ไม่แสวงหาความรู้เข้าตนเอง หรือ ไม่ยอมพัฒนาตนเองให้ไปในทางที่ดีขึ้นมากกว่าเดิม เพราะฉะนั้น จึงมีการจัดการอบรมขึ้นมา สำหรับเพื่อสร้างแรงผลักดันในด้านความรู้ ให้กับเหล่าบุคลากรทั้งหลาย ซึ่งจะมีผลต่อหน่วยสารสนเทศ และทรัพยากรมนุษย์โดยตรง
 • การจัดการความรู้ สิ่งที่ให้ความรู้ในเรื่องต่าง ๆ ภายในองค์กร รวมไปถึงการกระจ่าย ความรู้ จากที่หนึ่งไปสู่ที่หนึ่ง ซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญ เรียกได้ว่าเป็นหัวใจ หลักในการทำงานภายใต้ องค์กรต่าง ๆ เลยก็ว่าได้ ต่อให้จะเป็นการทำงาน ที่ไม่ได้ขึ้นอยู่กับหน่วยงานใด ก็ต้องหาองค์ความรู้ เหล่านี้มา เพื่อเป็นการจัดการให้ตนเอง อยู่ดี
 • เพราะฉะนั้น ความสำคัญของการจัดการความรู้ สิ่งที่ทำให้คน ในองค์กร มีความหยั่งรู้ กันเกิดขึ้น และ สร้างแรงกระตุ้น ผลักดันในการทำงาน ตลอดจนถึง การพัฒนาตนเอง เพื่อ สร้างประโยชน์ ให้กับองค์กรด้วย เช่นเดียวกัน ในปัจจุบันนี้ หลายบริษัท เริ่มมีแนวคิดองค์ความรู้ เหล่านี้ขึ้นมาก เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ให้กับธุรกิจของตน และ พัฒนาขึ้นไป ในเวอร์ชั่น ที่ดีกว่าเดิม

ประโยชน์ ของ km ที่ส่ง ผลกระทบต่อ คนในองค์กร

ประโยชน์ ของการจัดการ ที่ส่งผลกระทบหลาย ๆ อย่างภายในองค์กรมากเลยทีเดียว แต่ส่วนใหญ่นั้นจะเป็นเรื่องที่ดี ไม่มีเรื่องเสียหาย ดังนั้น เรามาดูกันดีกว่าว่าประโยชน์เหล่านั้น ส่งผลาทงด้านใดกันบ้าง

 • เกิดความรู้ ให้กับบุคลากร เพื่อให้มีแหล่งการศึกษา และการค้นหาข้อมูล
 • สำหรับฝ่ายทรัพยากรบุคคล นั้น สามารถป้องกันความรู้ ที่อยู่ในตัวบุคลากรสูญหาย หรือ เกิดเหตุสุดวิสัย เช่น มีการเกษีญณอายุ หรือ บุคลากรลาออก เป็นต้น
 • เพิ่มความรู้ และศักยภาพ ขององค์กรให้ดีขึ้น
 • พัฒนาฝีมือ บุคคลในองค์กร และงัดความสามารถ ออกมาใช้งานได้มากที่สุด
 • สร้างความสามัคคี ในหมู่คณะ
 • เกิดความสร้างสรรค์ และสนุกกับกิจกรรม ต่อยอด ความรู้ไปเรื่อย ๆ เพื่อให้เกิด ผลงานที่ดีที่สุด ในองค์กร
 • เรียนรู้ จากความผิดพลาดของตน และผู้อื่น เพื่อป้องกันการเกิดปัญหา เหล่านั้นซ้ำอีก

จะเห็นได้ว่า การจัดการ ความรู้เป็นสิ่งที่พัฒนา ตัวบุคคลได้ดี และยังสร้างเสริม ศัพยภาพ ในการทำงานของคนในองค์กร อีกด้วย อย่างที่เราได้บอก ไป ว่ามันคือ หัวใจหลัก ในการทำงานขององค์กร นั่นเอง ซึ่งหลาย ๆ องค์กรก็เริ่ม จะเห็นความสำคัญ ของการจัดการ ความรู้ มากขึ้น

ทดลอง ใช้งานฟรี http://www.seedkm.com/register/

การพัฒนาความรู้ ก็ป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง ในยุคปัจจุบัน เรามีตัวช่วยมาแนะนำ ให้การเรียนรู้ออนไลน์ นั้นให้ง่ายมากยิ่งขึ้น ก็คือ Seed

ระบบ Seed ประกอบด้วย Application 2 ส่วนคือ Mobile สำหรับพนักงาน และ Web สำหรับ Admin ที่ควบคุมข้อมูล ส่วนของ Mobile Feature จะประกอบด้วย

 • Assignment : กำหนดหัวข้อ ที่ต้องเรียนรู้ สำหรับพนักงานแต่ละคน หรือ เป็นพนักงานแต่ละแผนก
 • Library : เก็บบทเรียนต่าง ๆ แยกตามหมวดหมู่
 • Lesson Learn
 • FAQ
 • Event

มาพร้อม โปรแกรม บันทึกเวลาเข้าออกงาน ลองใช้ฟรี https://www.jarvizapp.com/register/

Related Posts