HRM คือ อะไร?

HRM คือ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ ที่เรารู้จักกันในชื่อของ Human Resource Management ไม่ว่าจะเป็นองค์กรไหน ๆ ต่างก็ต้องมี ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ หรือ HR เอาไว้ทั้งนั้น เพราะฝ่าย HR จะเป็นผู้ที่จัดหาบุคลากร แผนงาน รวมไปถึงในเรื่องของการเงิน และสวัสดิการต่าง ๆ ที่เหล่าบรรดาพนักงานจะได้รับกันในแต่ละเดือน และยังเป็นผู้ที่ต้องจัดกิจกรรมสันทนาการ หรือ การฝึกอบรม ให้เกิดความรักใคร่กันในองค์กรด้วยเช่นเดียวกัน เพราะฉะนั้น ไม่ว่าจะเป็น HR, HRM หรือ HRD ต่างก็เป็นหน้าที่ของฝ่ายทรัพยากรบุคคลทั้งนั้น

 • นอกจากนี้ ฝ่าย HRM เป็นหน่วยงานที่จะสร้างแผนงานร่วมกับองค์กรอีกด้วย ตลอดจนถึงการดูแลเรื่องของบุคลากรในองค์กร และประเมินตามค่าผลงานต่าง ๆ ด้วยเช่นเดียวกัน ซึ่งถ้าหากว่า ขาดตำแหน่งนี้ ทางองค์กร อาจจะมีความเหลื่อมล้ำเอาได้ง่าย และยังไม่มีระบบระบบเบียบภายในอีกด้วย

หน้าที่ของฝ่ายHRMคืออะไร

หน้าที่หลัก ๆ ของ HRM ก็คือ การบริหารจัดการด้านทรัพยากรบุคคลในองค์กร ไม่ว่าจะเป็นองค์กรเล็ก หรือ องค์กรใหญ่ จะต้องมีการบริหารจัดการด้วยกันทั้งสิ้น แต่จะเป็นวิธี และมีกฎเกณฑ์แบบไหน ก็จะขึ้นอยู่กับอีกระเบียบของแต่ละองค์กร ดังนั้น เรามาดูกันดีกว่าว่าหน้าที่ของฝ่ายทรัพยากร บุคคลนั้นมีอะไรบ้าง

 1. วางแผน และกำหนดกลยุทธ์ของการบริหารทรัพยากรมนุษย์
 2. จัดหาบุคลกรคุณภาพเข้ามาร่วมงานกันในองค์กร
 3. ฝึกอบกรมพัฒนา ให้กับบุคลากรใหม่ที่เพิ่งเข้ามาอยู่ในองค์กร
 4. ประเมินผลการทำงานของบุคลากรในองค์กร
 5. ดูแลเรื่องของเงินเดือน โครงสร้างเงินเดือน งบประมาณต่าง ๆ ภายในบริษัท
 6. ดูแลจัดการเรื่องของกฎระเบียบในองค์กร
 7. วางแผนดูแลความปลอดภัยในองค์กร
 8. จัดหากิจกรรมสันทานาการ และสัมมนา เพื่อความสามัคคีในหมู่คณะ
 9. จัดการระบข้อมูลของฝ่ายทรัพยากรบุคคลทั้งหมด

จะเห็นได้เลยว่าตำแหน่ง HRM คือ ตำแหน่งหน้าที่ที่สำคัญมากในองค์กร ทั้งในเรื่องของการจัดสรรบุคลากร และฝ่ายเงินเดือนต่าง ๆ เพื่อให้องค์กรนั้นมีความเป็นระบบมากยิ่งขึ้น และยังสามารถสร้างแรงจูงใจ ในการทำงานให้กับพนักงานได้เป็นอย่างดีอีกด้วย

บทบาทในการทำงานของฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์

HRM คือ ตำแหน่งหน้าที่ที่ได้รับการมอบหมายจากทางองค์กรแล้วว่า จะต้องมีหน้าที่อย่างไร ซึ่งฝ่าย ทรัพยากรที่เราเห็น ๆ กันนั้น อาจจะดูเหมือนว่าพวกเขาไม่ค่อยได้ทำอะไร แต่จริง ๆ แล้ว หน้าที่นี้เหนื่อยมากเลยทีเดียว เพราะจะต้องทำการตรวจสอบการเข้าออกของบุคลากรทุกคน และในทุก ๆ วัน เช่น การทำงานของบุคลากรแต่ละคน ตลอดจนถึงเรื่องเงินเดือน และการประเมินผลงานด้วยเช่นเดียวกัน

ดังนั้น ตำแหน่งหน้าที่นี้ ไม่ใช่แค่ใครที่จะมาทำก็ได้ เพราะมีทั้งความละเอียดอ่อน และจุดที่จะต้องให้ความใส่ใจกับงานเป็นพิเศษ อีกทั้งจะต้องทำการคิดค้นแผนงาน หรือ โครงสร้างเงินเดือน ให้กับบุคลากรในองค์กรด้วยเช่นเดียวกัน สำหรับเรื่องของการจัดกิจกรรม สันทนาการ และอบรมนั้น ก็เป็นอีกหนึ่งหน้าที่ของ HR เหมือนกัน

ทั้งนี้ทั้งนั้น การทำในสายงาน HRM คือ เรื่องที่จะต้องใช้ความละเอียดอ่อน และความแม่นยำมากเลยทีเดียว เนื่องจากว่า เงินเดือน และงบประมาณ จากทางองค์กรจะขึ้นตรงอยู่กับตำแหน่งนี้ รวมไปถึงเงินเดือนของพนักงานทุกคนอีกด้วย เพราะฉะนั้น จึงกลายเป็นตำแหน่งสำคัญ ที่ต้องจัดการหลาย ๆ เรื่องในองค์กร

ทาง Fusion จึงพัฒนาระบบ Mobile Training ขึั้นมาใช้เองในชื่อ Seed KM โดยเราเชื่อว่า ถ้าบริษัทมีขบวนการติดตามการอบรมที่ดีพอ ก็จะสามารถพัฒนาความรู้ของพนักงานได้ และเพื่อให้การอบรม เข้าถึง และ สะดวกที่สุด เราจึงเลือกพัฒนา Mobile App เพื่อใช้งานในมือถือ หรือ tablet ให้พนักงานสามารถเข้าถึง และ สะดวกในการเลือกดูหัวข้อต่าง ๆ ได้ทันที

SEED KM FEATURE

ระบบ Seed ประกอบด้วย Application 2 ส่วนคือ Mobile สำหรับพนักงาน และ Web สำหรับ Admin ที่ควบคุมข้อมูล ส่วนของ Mobile Feature จะประกอบด้วย

 • Assignment : กำหนดหัวข้อที่ต้องเรียนรู้ สำหรับพนักงานแต่ละคน หรือ เป็นพนักงานแต่ละแผนก
 • Library : เก็บบทเรียนต่าง ๆ แยกตามหมวดหมู่
 • Lesson Learn :
 • FAQ
 • Event

ทดลองใช้งานฟรี ลงทะเบียนเลย http://www.seedkm.com/register/

และเรายังมาพร้อมกับโปรแกรมลงบันทึกเวลาทำงาน Time attendance ใช้งานฟรี https://www.jarvizapp.com/register/

Related Posts