ระบบจัดการความรู้ทางด้านไอที Knowledge Management

 

การ จัดการ ความรู้ ทางด้าน ไอที เป็นเครื่องมือ สำคัญ สำหรับ องค์กร ที่ต้องการ สร้าง วัฒนธรรม แห่ง การเรียนรู้ และการ พัฒนา อย่าง ต่อเนื่อง

ก่อนหน้านี้ ความรู้ ถือเป็น ทรัพย์สิน มีค่า ของ บุคคล และหาก บุคคลนั้น ออกจาก องค์กร ความรู้ ก็จะ หายไป ด้วย แต่ ระบบ จัดการ ความรู้ ทางด้าน ไอที จะช่วย ให้ ความรู้ ยังคง อยู่ ต่อไป ได้ ภายใน องค์กร

ประโยชน์ของ ระบบ จัดการ ความรู้ ไอที มีดังนี้

ประเภทประโยชน์
1. การเข้าถึงข้อมูลช่วยให้พนักงานเข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว
2. การใช้ประโยชน์จากความรู้ช่วยให้องค์กรนำความรู้มาใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่
3. พัฒนาศักยภาพบุคลากรส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพของบุคลากร
4. สร้างนวัตกรรมสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมภายในองค์กร

เปรียบเทียบ ระหว่าง การจัดเก็บ ความรู้แบบดั้งเดิม และ ระบบจัดการความรู้ ด้วยไอที

รายการแบบดั้งเดิมระบบจัดการความรู้ไอที
การเข้าถึงเข้าถึงได้ยาก เนื่องจากจัดเก็บในรูปแบบกระดาษเข้าถึงได้ง่าย ผ่านระบบออนไลน์
การค้นหาค้นหายาก เสียเวลาค้นหาได้อย่างรวดเร็วด้วยฟังก์ชันค้นหา
การปรับปรุงยากต่อการปรับปรุง ต้องแก้ไขข้อมูลทีละชุดปรับปรุงได้ง่าย สามารถอัปเดตได้ทันที
ต้นทุนใช้ต้นทุนสูงในการจัดเก็บและบำรุงรักษาต้นทุนต่ำกว่า เนื่องจากเป็นระบบดิจิทัล

การวิเคราะห์ถึงความสำคัญของ ระบบจัดการความรู้ ไอที ต่อองค์กร

  • ช่วยให้องค์กรสามารถบริหารจัดการความรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • ลดความซ้ำซ้อนของข้อมูล และป้องกันการสูญหายของความรู้
  • เพิ่มศักยภาพในการแข่งขันให้กับองค์กร โดยใช้ความรู้เป็นพื้นฐาน
  • ส่งเสริมบรรยากาศแห่งการเรียนรู้และการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

หากท่านสนใจเรื่องการจัดการความรู้ทางด้านไอที หรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อ บริษัท ฟิวชั่น โซลูชั่น จำกัด ผู้เชี่ยวชาญด้านโซลูชันไอที นอกจากนี้ ยังมีผลิตภัณฑ์และบริการอื่นๆ ให้ทดลองใช้งานฟรี อาทิ SeedKM โปรแกรมจัดการความรู้ภายในองค์กร, Jarviz โปรแกรมบันทึกเวลาทำงาน, OPTIMISTIC โปรแกรมบริหารงานบุคคล-เงินเดือน, Veracity ดิจิทัลซิกเนเจอร์, CloudAccount โปรแกรมทำบัญชีออนไลน์, ซื้อ License Microsoft หรือซอฟต์แวร์อื่นๆ ได้ที่ Savemak, โซลูชั่นวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ บริการครบวงจรสำหรับ ipphone, สร้าง Chatbot ง่ายๆ ในองค์กรของคุณ Chatframework, ติดตั้งเดินสาย Lan ติดต่อ Fiberthai ลองคุยกับ Chatbots ฟรีได้ที่ askmeplease.ai

นอกจากนี้ ท่านยังสามารถอ่านบทความหรือเนื้อหาเกี่ยวกับไอทีอื่นๆ เพิ่มเติมได้ที่ บทความเกี่ยวกับ Microsoft Teams, ระบบการประชุมทางไกล, เทคโนโลยี Chatbot, การจัดการความรู้, ระบบบันทึกเวลาทำงาน, ลายเซ็นดิจิทัล, โปรแกรมบัญชีออนไลน์, เทคโนโลยี Chatbot

Related Posts