การอบรมออนไลน์ ได้ผลหรือไม่ได้ผล?

ในกรณีนี้ต้องถามก่อนว่าในอดีตที่เราอบรมโดยผ่านการนั่งเรียนในชั้นเรียนนั้น ได้ผลแค่ไหน อาจจะได้ผลบ้าง ไม่ได้ผลบ้างเช่นกัน เพียงแต่การอบรมในชั้นเรียนมันให้บรรยากาศที่เหมาะสม และส่งเสริมการเรียนมากกว่า

แต่ถ้าคนไหนไม่สนใจ ไม่มีสมาธิในการเรียน เดินเข้าเดินออก หยิบโทรศัพท์มานั่งกด หรือ เอาคอมพิวเตอร์โน้ตบุคมานั่งเรียน แต่จริงๆ เอามานั่งทำงานไปด้วย ฯลฯ ถ้าเป็นแบบนี้ การเรียนในชั้นเรียนเองก็ไม่ได้ผลเหมือนกัน

คราวนี้มาดูการเรียนออนไลน์ ที่ช่วงนี้ฮิตกันมากมาย วิทยากรหลายคนลงทุนซื้ออุปกรณ์แบบจัดเต็มกันเลยก็มี เพื่อให้ภาพที่ได้ออกมาดี เป็นมืออาชีพ ตรงจุดนี้เป็นการส่งเสริมความเป็นมืออาชีพของวิทยากร และคุณภาพส่วนหนึ่ง ซึ่งก็ดีนะครับ

แต่สำหรับผู้เรียน เท่าที่เคยถามจากพนักงานที่ต้องอบรมกันจริงๆ และจากนิสิตนักศึกษาที่เรียนผ่านช่องทางออนไลน์กัน 100% ต่างก็ตอบว่า มันแตกต่างไปจากเดิมมากจริงๆ

เอาเข้าจริงๆ ผมคิดว่าส่วนหนึ่ง และส่วนมากด้วย อยู่ที่ผู้เรียนมากกว่า ถ้าผู้เรียนต้องการที่จะเรียนรู้จริงๆ เขาจะมีพลังในการฟัง การทำความเข้าใจในสิ่งที่ผู้สอนบรรยาย

ผู้สอนเองก็ต้องมีการปรับเนื้อหาให้สั้น กระชับ ตรงไปตรงมา เพราะมันไม่เหมือนในชั้นเรียนแล้ว ที่ผู้สอนสามารถไหลไปเรื่อยๆ ได้ แต่นี่เป็นออนไลน์ ซึ่งเรามองไม่เห็นปฏิกิริยาใดๆ ของผู้เรียน ดังนั้นสิ่งที่ดีที่สุดก็คือ สอนให้ตรง กระชับ สั้น ได้ใจความ รวมทั้งให้มีการแสดงความคิดเห็นของผู้เรียนเป็นระยะๆ ก็จะดึงดูดความสนใจของคนเรียนให้อยู่กับบทเรียนได้มากขึ้น

สุดท้ายเราก็คงต้องหาวิธีการที่เหมาะสมต่อไป ในวันนี้อาจจะมีประมาณนี้ แต่ในอนาคตข้างหน้า อาจจะมีเครื่องมือที่มากกว่านี้ ซึ่งทำให้การเรียนการสอนดีขึ้น และได้ผลมากขึ้นกว่าในวันนี้

สิ่งสำคัญอีกประการหนึ่งที่องค์กรที่ให้พนักงานมาอบรมต้องทำก็คือ อบรมเสร็จแล้ว อย่าลืมให้พนักงานนำเอาความรู้ที่เรียนมาไปใช้ในทันทีด้วยเช่นกัน อาจจะมอบหมายงานบางอย่างให้ทำ โดยให้นำความรู้ที่เรียนมาประกอบการทำงานด้วย หรือหลายแห่ง ก็ให้พนักงานสรุปเรื่องราวที่ได้เรียนมา พร้อมกับมาแชร์ให้กับทีมงานได้เรียนรู้ด้วย แบบนี้ก็ทำให้การเรียนได้ผลมากขึ้น

โดยสรุปก็คือ ไม่ว่าจะเป็นวิธีการเรียนการสอนอย่างไร ทั้งคนเรียน และคนสอน ก็ต้องปรับตัวกันไปตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ที่สำคัญก็คือต้องไม่ลืมให้ผู้เรียนเอาความรู้ที่เรียนมาไปใช้ในการทำงานในทันที ได้มากได้น้อยไม่ใช่ประเด็น ประเด็นอยู่ที่การได้เรียนรู้มากกว่าครับ

การเรียนรู้บางครั้งก็ไม่จำเป็นต้องอยู่ในห้อง หรือเรียนออนไลน์แบบสดๆเสมอไป ยุคนี้มันยุค 5G เราต้องเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลา สะดวก รวดเร็ว โดยผ่านแอปพลิเคชั่นได้เลย เราขอเสนอ แอป SeedKM สามารถอบรมพนักงาน ผ่าน App Seed เพิ่ง Upload Video เข้าระบบ รวบรวมจัดเก็บ Lesson learn ช่วยในการจัดเก็บ เนื้อหาการอบรม สะดวกต่อการนำมาใช้อบรมในครั้งต่อไป

ใช้งานง่าย ลงทะเบียนใช้งานฟรี คลิก http://www.seedkm.com/register/

ที่มา : Prakal’s Blog: HR Knowledge Community

Related Posts