Total quality management คืออะไร มีความสำคัญอย่างไร

Total quality management คือ อะไร มีความสำคัญอย่างไร  การจัดการคุณภาพโดยรวมคือ ประสิทธิภาพการทำงานของการทำงานตามปกตินั่นเอง หรือที่เรามักจะดีการควบคุมของการจัดการระบบ และวินัยในการทำงาน [...]