HR Management Platform แพลตฟอร์มและ App ลงเวลาเข้าออก

ปัจจุบันนี้มี HR Management Platform ที่ให้บริการด้านทรัพยากรมนุษย์เกิดขึ้นมากมาย ซึ่งเป็นการนำเอาเทคโนโลยีมาสร้างสรรค์นวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กรได้อย่างยอดเยี่ยม ที่เหมาะกับคนยุคใหม่ที่ให้อิสระกับการทำงาน ไม่ไปยุ่งเรื่องจัดการเวลาของใคร แค่ขอให้ทำงานมีประสิทธิภาพและส่งได้ตามเวลาที่กำหนดเท่านั้น

ในยุคนี้ก็เลยมีหลายบริษัทขนาดกลางไปจนถึงขนาดใหญ่ที่เริ่มปรับตัวเข้าสู่ระบบการทำงานในยุคใหม่แบบนี้บ้าง ไม่จำกัดเรื่องเวลา หันมาโฟกัสที่ผลงานแทน แต่ถึงอย่างไรก็ยังมีหลายบริษัทที่ยังคงเห็นว่าระบบการตอกบัตรเข้างานมีความจำเป็นอยู่แต่จะเปลี่ยนจากระบบตอกบัตรแบบเดิมๆ มาเป็นการใช้โทคโนโลยีสมัยใหม่ที่เข้ามาช่วยเหลือในเรื่องนี้แทน

ระบบเช็คเวลาเข้าออกงานและบริหารจัดการบุคคลากร (Attendance Management) แบบกึ่งอิสระที่เป็นการรวมข้อดีของระบบการเข้างานทั้งแบบเก่า และแบบใหม่เข้ามาไว้รวมกัน ที่เป็นรูปแบบที่กำลังนิยมใช้กันคือ ซอฟท์แวร์ด้านทรัพยากรมนุษย์ (HR Software) ตั้งแต่โปรแกรมการบริหารจัดการบุคลากรต่างๆ ไปจนถึงสร้างแอปพลิเคชัน (Application) ที่เชื่อมต่อกับฐานข้อมูลกลางในระบบคลาวด์ (Cloud System) เพื่ออำนวยความสะดวกในการทำงานสำหรับทุกฝ่ายดังนี้

 • ฝ่ายพนักงาน (Attendance) : เพียงแค่ใช้สมาร์ทโฟน (Smart Phone) หรืออุปกรณ์สื่อสาร (Device) ต่างๆ ของตัวเอง โหลดแอปพลิเคชันที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการบุคลากร (Attendance Management) ที่บริษัทกำหนด มาไว้บนอุปกรณ์สื่อสารต่างๆ ของตน จากนั้นก็สามารถ Sign in เข้าระบบเพื่อใช้งาน บันทึกข้อมูลการเข้า-ออก-ขาด-ลา ของตนเองได้ตามสะดวกเลย โดยสามารถจัดการที่ไหนก็ได้ หยืดหยุ่นตามสถานการณ์
 • ฝ่ายทรัพยาการมนุษย์ (HR) หรือ องค์กร (Organization) : สามารถเช็คข้อมูลการทำงาน การบันทึกเวลา หลักฐานเรื่องการเข้า-ออกงาน ตลอดจน ขาด-ลา-มาสาย ได้แบบ Real Time และสะดวกตลอดเวลาในการเช็คที่ไหนก็ได้เช่นกัน

ตัวอย่างการใช้งานแพลตฟอร์ม หรือ App ในเหตุการณ์ต่างๆ

 • ฝั่งพนักงาน
 • เมื่อพนักงานต้องไปประชุมข้างนอกก่อนเข้าออฟฟิศ : บ่อยครั้งที่พนักงานอาจถูกมอบหมายให้ไปประชุมหรือพบลูกค้าที่บริษัทอื่นในตอนเช้าก่อนเข้าออฟฟิศ ก็สามารถบันทึกเวลาเข้างานได้ตามสะดวก ไม่ต้องมาตอกบัตรที่ออฟฟิศก่อนออกไปบริษัทลูกค้าให้เสียเวลา หรือบริษัทอยู่ไกลก็ไม่ต้องเสียเวลาเดินทางย้อนไปมา แล้วยังไม่ต้องเสียเวลามาทำเอกสารมากมายย้อนหลัง เพิ่มงานให้กับฝ่ายทรัพยากรบุคคลและองค์กรที่ยุ่งยากขึ้นไปอีก
 • เมื่อพนักงานมีเหตุจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องลา : เวลามีเหตุจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องลา ก็ไม่อาจจำเป็นต้องโทรมาแจ้งฝ่ายบุคคลหรือคนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องโดยตรง สามารถจัดการลาใน App ของตนเองได้เลย กรณีที่ไม่สะดวกใจจะโทรสนทนาก็สามารถลงข้อมูลใน App ได้ทันท่วงนี้ ไม่ต้องมาทำเอกสารย้อนหลังให้ยุ่งยาก
 • กรณีไม่สามารถกลับออฟฟิศมาบันทึกเวลาออกงานได้ : บ่อยครั้งที่เวลาออกไปทำงานข้างนอก แต่ไม่สามารถกลับมาออฟฟิศได้ อย่างเช่น เวลาประชุมยืดเยื้อแบบไม่มีกำหนดทำให้เลยเวลาออกงาน, ภัยพิบัติทางธรรมชาติเช่นฝนตกหนักหรือเกิดพายุ, อุบัติภัยทางท้องถนนที่ทำให้การจราจรติดขัดอย่างหนัก, หรือเหตุต่างๆ ที่อยู่เหนือการควบคุม ก็สามารถเข้า App เพื่อเช็คเวลาออกงานได้ทันที ไม่ต้องเสียเวลาโทรแจ้งหรือทำเอกสารย้อนหลัง รวมถึงมีหลักฐานที่ชัดเจนได้ตามการบันทึกของระบบดาวเทียมระบุตำแหน่งเพื่อยืนยันตัวเองที่เป็นหลักฐานที่ชัดเจนถูกต้องได้มากกว่าการบอกปากเปล่าอีกด้วย
 • ฝั่งฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ (HR) หรือ องค์กร
 • ผู้บริหารต้องการข้อมูลพนักงานแบบเร่งด่วน : ไม่ต้องเสียเวลาหาข้อมูลนาน หรือสรุปข้อมูลกองโต ไม่ต้องแบกเอกสารไปพบผู้บริหาร สามารถให้โปรแกรมสรุปผลได้ทันที วิเคราะห์ผลได้ง่ายดาย และรวดเร็วขึ้น
 • ไม่ต้องหงุดหงิดกับการจัดการเอกสารมากมาย : ไม่ต้องมีเอกสารให้มากมายวุ่นวาย โดยเฉพาะเอกสารย้อนหลังที่ต้องทำงานย้อนหลัง บางครั้งฝ่ายทรัพยากรมนุษย์อาจลืม เป็นผลเสียกับการทำงาน และทำให้พนักงานเสียประโยชน์ได้
 • เช็คข้อมูลได้แบบ Real Time : การบันทึกข้อมูลของพนักงานโดยตรงนั้นทำให้สามารถเช็คข้อมูลได้แบบ Real Time และข้อมูลถูกต้อง ชัดเจน ทำให้ระบบการเช็คเวลามีประสิทธิภาพ
 • ไม่ต้องโทรตาม : ฝ่ายบุคคลไม่ต้องโทรศัพท์สอบถามเป็นรายบุคคล ซึ่งจะเสียเวลา ประหยัดค่าใช้จ่ายได้อีกด้วย และไม่สร้างความหงุดหงิดให้แก่กันและกันด้วย

สรุปประโยชน์ ของแพลตฟอร์ม หรือ App บันทึกเวลาเข้าออกงานต่อการบริหารจัดการบุคคล

 1. บริหารจัดการข้อมูลได้รวดเร็ว ว่องไว สะดวกสบาย
 2. ทุกอย่างรวมอยู่ในที่เดียว และ เบ็ดเสร็จในจุดเดียว (All in One & One Stop Service)
 3. สะดวกทุกที่ ทุกเวลา (Anywhere & Anytime)
 4. หลักฐานที่ชัดเจนแน่นอน มีข้อมูลอ้างอิงที่น่าเชื่อถือ (Working Hours Evidence)
 5. พนักงานสามารถบริหารจัดการวันลาได้ด้วยตัวเอง
 6. ไม่สร้างความขัดแย้งให้กับบุคลากรในองค์กร
 7. ประหยัดทรัพยากร
 8. ประหยัดงบประมาณ
 9. ไม่จำเป็นต้องใช้บุคลากรเยอะ
 10. สามารถอัพเดท (Update) เทคโนโลยีใหม่ได้เสมอ
 11. พนักงานเกิดความสบายใจ สุขภาพจิตดี เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
 12. บริษัทยังคงสร้างวินัยให้กับการทำงานขององค์กรได้เช่นเดิม

 

การใช้งาน HR Management Platform สามารถช่วยให้การทำงานของ HR ทำงานได้ง่ายยิ่งขึ้น สร้างความสะดวกสบาย ความโปร่งใสกับทางพนักงานในองค์กร รวมถึงอีกทั้งยังสามารถรวบรวมจัดเก็บข้อมูลที่จำเป็นต่อการบริหารจัดการได้อย่างครบถ้วน ระบบบันทึกเวลาเข้า-ออกในการทำงานที่ระบบคลาวด์นั้นเป็นประโยชน์อย่างมาก

ซึ่ง Jarviz App ก็เป็นโปรแกรมบันทึกเวลาทำงาน ทีมีกว่า 2,000 บริษัท และจำนวนผู้ใช้ กว่า20,000 คนใน 3 ประเทศ ใช้งานอยู่ในปัจจุบัน ท่านสามารถเริ่มต้นกับฟรี แพ็คเกจ เพื่อทดสอบการใช้งาน และสามารถขยับไปแพ็คเกจเป็นพรีเมียมได้เมื่อพร้อม เพื่อสัมผัสประสิทธิภาพดีที่สุดในท้องตลาด ในราคาที่ถูกที่สุด

สนใจลงทะเบียนได้ที่ https://www.jarvizapp.com/register/

ที่มา https://th.hrnote.asia/

รูปภาพ https://www.pexels.com/ https://www.jarvizapp.com/

Related Posts