How To Use Knowledge Management Tools?

หลังจากที่เราได้รู้จักกับ Knowledge Management กันไปแล้วว่า คืออะไร, มีประโยชน์อย่างไร และใครได้ประโยชน์จากการบริหารจัดการความรู้กันบ้าง ซึ่งผู้เขียนได้ทิ้งท้ายข้อความไว้ว่า “จะดีแค่ไหน ถ้าเรามี Tools สำหรับ Knowledge Management?” โดยในบทความนี้ผู้เขียนจะขอพาทุกท่านมารู้จักกับ Seed Application ว่าคืออะไร แล้วเกี่ยวข้องอะไรกับ Knowledge Management อย่างไร

*************

ต้นกำเนิดของ SEED

สร้างจากการค้นหาว่า ปัญหา หรือ สิ่งที่ในหน่วยงานต้องการรู้คืออะไร
ตั้งเป้าหมายในการพัฒนาไปที่ ประเภท คน โดยเฉพาะ เช่น พนักงานช่าง หรือ พนักงานใหม่ ในสิ่งที่ต้องรู้
สร้างเวทีสำหรับการท้าทายความคิด เป็นการแข่งกันเพื่อนำเสนอ Idea ที่ดีที่สุด
การให้ความสำคัญกับผู้ให้ความรู้ เช่น การระบุชื่อเจ้าของความรู้

*************

Seed คือ โปรแกรมสำหรับใช้เป็นช่องทางในการจัดเก็บ รวบรวม และเผยแพร่ความรู้ภายในองค์กร ออกแบบโดยบริษัท ฟิวชั่น โซลูชั่น จำกัด ที่เล็งเห็นความสำคัญของการบริหารจัดการความรู้จากการพัฒนาระบบข้อมูลไปสู่ระบบสารสนเทศ เพื่อให้บุคลากรทุกคนภายในองค์กรสามารถเข้าถึงแหล่งความรู้ได้อย่างสะดวกทั่วถึง และสามารถนำความรู้นั้นไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

*************

คุณสมบัติของ SEED

Knowledge Management storage : จัดเก็บความรู้ในหน่วยงาน โดยจัดเป็นหมวดหมู่ และมุมมองในการเข้าถึงได้หลายรูปแบบตามความเหมาะสม เช่น สำหรับพนักงานทุกคน, แยกตามแผนก, แยกตามตำแหน่ง, เฉพาะตัวบุคคล เป็นต้น
Development Knowledge : สามารถตั้งหัวข้อสำหรับท้าทายความคิดของบุคลากรในองค์กร เพื่อให้เกิดการแบ่งบัน และแลกเปลี่ยนความรู้ หรือความคิดเห็นกัน
Community : สร้างกลุ่มคนที่มีความสนใจในหัวข้อเดียวกัน หรือเฉพาะแผนก
Modify Knowledge Management: นำความรู้มาปรับปรุง แก้ไขให้ทันสมัย และเหมาะสมตามสถานการณ์ปัจจุบัน
Assess Satisfaction : ประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ทุกคน เพื่อนำไปปรับปรุงและพัฒนาให้ดีขึ้น
Multiple Media Support : รองรับข้อมูลความรู้ ทั้งในรูปแบบบทความ, คลิปเสียง, และวิดีโอ
Lesson learned : ถอดบทเรียนจากการทำงานจริงที่ผ่านมาในอดีต เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุง และพัฒนาการทำงานให้ดีขึ้น
FAQ : คำถามพบบ่อยภายในองค์กร เพื่อง่ายต่อการเรียนรู้และทำความเข้าใจ

ประโยชน์ของ SEED

Web Application สำหรับเจ้าหน้าที่ HR หรือ Admin ระบบ

*************

ประโยชน์ของ SEED

Web Application สำหรับเจ้าหน้าที่ HR หรือ Admin ระบบ

 • ช่วยจัดระเบียบและกระจายความรู้ขององค์กรสู่บุคลากรได้ตามความเหมาะสม เช่น แยกตามแผนก, ตามตำแหน่ง, ตามความสนใจ หรือเฉพาะบุคคล เป็นต้น
 • ช่วยติดตามสถานะของการเข้าเรียนของพนักงานได้
 • สามารถดูสถิติการเข้าเรียนของพนักงานเป็นรายบุคคล หรือรายบทเรียนได้
 • สามารถออกรายงานสถิติต่างๆ ในรูปแบบ Excel ได้ เช่น การเข้าใช้สื่อแต่ละประเภท, เช็คสถานะการเข้าใช้สื่อ, สถิติการเข้าใช้สื่อของคนทั้งองค์กรแบบรายเดือน เป็นต้น
 • สามารถตรวจสอบ Feedback ของสื่อต่างๆ ได้
 • สามารถจัดตารางการ Training หรือการ Workshop ภายในองค์กรได้
 • สามารถสร้าง FAQ หรือคำถามที่พบบ่อยๆ จากการสอบถามของพนักงานได้ เพื่ออำนวยความสะดวกพนักงาน และช่วยประหยัดทรัพยากรในการถามตอบแต่ละครั้ง
 • สามารถสร้าง Lesson Learn หรือการถอดบทเรียนที่เกิดขึ้นในอดีต เพื่อให้พนักงานได้เรียนรู้เป็นแนวทางในการป้องกัน ปรับปรุง และพัฒนาการทำงานให้ดียิ่งขึ้น
 • รองรับการ Upload สื่อทั้งรูปแบบบทความ, คลิปเสียง(.mp3) และ Video(.mp4)
 • ช่วยประหยัดเวลาและทรัพยากรบุคคลในการอบรมพนักงานใหม่ สามารถทำให้การอบรมเป็นมาตรฐานเดียวกัน
*************

Mobile Application สำหรับพนักงานหรือบุคลากรทุกคนในองค์กร รองรับการใช้งานผ่านสมาร์ทโฟน

 • ช่วยให้พนักงานหรือบุคลากรในองค์กรเข้าถึงข้อมูลความรู้ที่จำเป็นต่อการทำงานได้
 • สามารถเรียนรู้ได้อย่างสะดวก ทุกที่ ตลอดเวลา
 • ได้รับการอบรมอย่างเป็นมาตรฐานเดียวกัน
 • สามารถเรียนรู้ Lesson Learn หรือการถอดบทเรียนที่เกิดขึ้นในอดีต เพื่อเป็นแนวทางในการป้องกัน ปรับปรุง และพัฒนาการทำงานให้ดียิ่งขึ้น
 • มีระบบแจ้งเตือนการเข้าเรียนรู้ในสื่อต่างๆ เช่น ในระยะเวลาที่กำหนดต้องเรียนรู้อะไรบ้าง, เหลือบทเรียนที่ต้องเรียนกี่บท, แต่ละบทเรียนอยู่ในสถานะใด เป็นต้น
 • สามารถสร้างรายการโปรดในสื่อต่างๆ ไว้เข้าชมแบบ Offline ได้ ไม่ว่าจะเป็นบทความ, คลิปเสียง หรือ Video
 • มีช่องทางในการ Update Course ฝึกอบรมแบบ Real Time พนักงานสามารถเลือกดเข้าอบรมได้อย่างง่ายดาย
 • มีระบบ Expert Consult ในการสอบถามผู้เชี่ยวชาญในเรื่องต่างๆ ขององค์กร หรือเป็น Community สำหรับผู้ที่มีความสนใจในเรื่องต่างๆ ขององค์กรได้
 • มีระบบ FAQ หรือคำถามที่พบบ่อย ให้สามารถเข้าถึงได้อย่างสะดวกและง่ายดาย
 • สามารถติชมหรือ Feedback กลับไปยังสื่อประเภทต่างๆ ได้
 • รองรับการใช้งานได้ถึง 5 ภาษา ได้แก่ ไทย, อังกฤษ, จีน, เวียดนาม และเมียนมาร์
*************

บทความที่เกี่ยวข้อง

เริ่มจัดการความรู้
ความรู้ในหน่วยงาน

*************

สนใจทดลองใช้บริการ คลิก !!!!

Related Posts