อบรมพนักงาน

การอบรมพนักงาน ถือว่า เป็นหนึ่งในหน้าที่ของบริษัท ที่ถูกกำหนดไว้ในกฎหมาย และ กรมที่บังคับใช้กฎนี้ ก็คือ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ในเรื่องของความปลอดภัย และ สิ่งแวดล้อมในการทำงาน ซึ่ง ในระเบียนกำหนดไว้ว่า

 • ต้องมีการอบรมในทุกระดับ บริหาร หัวหน้างาน ลูกจ้าง
 • ให้มีการจัดวัดผลและประเมินผล
 • การอบรมเป็นเวลา 3 ชั่วโมงในเรื่องความปลอดภัยในการทำงาน เช่น
  • การป้องกันและควบคุมอันตรายจากเครื่องจักร
  • การป้องกันและควบคุมอันตรายจากไฟฟ้า
  • การป้องกันและควบคุมอันตรายจากการเคลื่อนย้ายและการจัดเก็บวัสดุ
  • การป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบกิจการ
  • การป้องกันและควบคุมอันตรายจากสิ่งแวดล้อมในการทํางาน
  • การป้องกันและควบคุมอันตรายจากสารเคมี
  • การป้องกันและควบคุมปัญหาด้านกายศาสตร์
  • การป้องกันและควบคุมอันตรายในงานก่อสร้าง
  • การใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล
 • ปัจจัยเสี่ยงจากการทํางาน มีระยะเวลาการฝึกอบรม 1 ชั่วโมง 30 นาที

จากข้อกำหนดในเรื่องการอบรม ที่นอกจากกฎหมายจะบังคับแล้ว ในเรื่องของ HR ภายในบริษัทก็ยังมีระเบียบในการอบรมพนักงาน และ การทดสอบความสามารถของพนักงานอยู่เสมอ

ทาง Fusion Solution ขอเสนอเครื่องมือ ที่ช่วยให้ HR บริหารจัดการการอบรมพนักงานได้สะดวกและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ด้วย Seed Solution ที่พนักงานสามารถเรียนได้เอง ผ่านมือถือ และ HR สามารถสรุปรายงานการอบรมได้แบบ Realtime

 • ส่งตรงถึงมือพนักงานด้วย Mobile Application Seed
 • รองรับ Media Video Sound Text File PDF
 • ระบบการเตือนให้พนักงานทราบ เมื่อถึงเวลา
 • ระบบแสดงข้อมูลดูง่าย
 • ระบบรายงานสำหรับ HR เมื่อต้องการประเมินพนักงาน
อบรมพนักงาน

การจัดเก็บความรู้ด้วย Azure Cloud ที่ให้บริการแบบ 24×7 สามารถให้พนักงานเรียนรู้ได้ตลอดเวลาผ่านมือของตัวเอง

REFERENCE

Related Posts