สร้างคุณเป็นพนักงานที่ใช่ ด้วยการพัฒนาทักษะแบบ T-Shaped

ในยุคปัจจุบันที่เทคโนโลยีดิจิทัลก้าวเข้ามามีบทบาทอย่างมากในทุกองค์กร และจากบทเรียนที่ผ่านมากับช่วงการระบาดใหญ่ของโควิค-19 ทำให้หลายองค์กรเผชิญกับความไม่แน่นอนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ยิ่งในสภาวะเงินเฟ้อที่เกิดในช่วงนี้ก็ยิ่งทำให้ธุรกิจ และองค์กร ต้องยิ่งสร้างเกราะป้องกันที่จะทำให้คนทำงานอยู่รอดในยุคนี้ สิ่งที่องค์กรมองเห็นคือ การเรียนรู้และพัฒนาทักษะใหม่ๆ ตลอดเวลา เพราะแค่องค์ความรู้เฉพาะทางอย่างเดียวนั้นอาจไม่เพียงพออีกต่อไป การสรรหาพนักงานส่วนใหญ่จึงมุ่งไปที่การสรรหาพนักงานแบบ T-Shaped

อะไรคือ T-Shaped Model

ในคู่มือพนักงานได้นิยามคำว่า พนักงาน T-Shaped ไว้ว่า…

”คือ พนักงานที่ไม่ได้มีแค่ทักษะความชำนาญแค่ในตำแหน่งหน้าที่ของตัวเองเท่านั้น ทว่า ยังรู้กว้างขวางในอีกหลากหลายด้าน เพื่อนำองค์ความรู้และทักษะต่าง ๆ เหล่านั้นมาปรับใช้ในการทำงาน โดยเฉพาะในการต่อยอดการทำงานและการแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อนได้เป็นอย่างดี”

กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ “พนักงาน T-Shaped สามารถทำงานหลักของพวกเขาได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงทำงานอื่นๆ นอกเหนือจากงานหลักได้อย่างดีเช่นกัน”

ทั้งนี้ บุคลากรที่มีการพัฒนาทักษะ T-shaped อย่างต่อเนื่อง จะเป็นผู้ที่เรียนรู้และทำสิ่งต่างๆ ได้รวดเร็ว นำไปสู่การสร้างนวัตกรรมใหม่ให้องค์กรได้ ฉะนั้น หากองค์กรใดมีบุคลากรที่มีคุณสมบัติเช่นนี้อยู่มาก องค์กรนั้นก็ย่อมมีศักยภาพในการเติบโตได้อย่างมั่นคง ไม่ว่าจะต้องเผชิญกับวิกฤตหรือความเปลี่ยนแปลงใดก็ตาม”

สำหรับความหมาย ตัว T เป็นสัญลักษณ์ที่สื่อถึงแนวทางการพัฒนาทักษะคนทำงานในยุคนี้ ส่วนบนของตัว T เป็นฐานของทักษะการเรียนรู้ที่กว้างขวาง หลากหลายไม่จำเจ ขณะที่หางตัว T ดิ่งลง เปรียบเสมือนทักษะการเรียนรู้เชิงลึกนั่นเอง

จากที่กล่าวมาทั้งหมดนั้น แสดงได้ถึงเหตุผลว่า ทำไมในยุคปัจจุบันพนักงานแบบ T-Shaped จึงเป็นที่ต้องการมากในตลาดแรงงาน ซึ่งในระดับบุคคล คุณสามารถเป็นคน T-Shaped ได้เช่นกัน โดยการฝึก Skill ในสาขาอื่นๆ ที่อยู่ใกล้กับสาขาความเชี่ยวชาญของคุณ การที่เราคุ้นเคยกับสาขาอื่นๆ ช่วยเพิ่มความกว้างของขอบเขตความรู้ และยังเพิ่มความลึกในสาขาความเชี่ยวชาญเดิมของคุณด้วย เรามีเทคนิคดีๆมาแนะนำเพื่อพัฒนาการเป็นพนักงานในแบบ T-Shaped

5 เทคนิคพัฒนาตนเอง เพื่อเป็น T-shaped Employee ที่ทุกองค์กรมองหา

  • Hard Skills และ Soft Skills ส่วนผสมที่ต้องมีใน T-shaped Employees

โลกการทำงานในปัจจุบัน ต้องการคนที่มีความลงตัวระหว่าง Soft Skills (ทักษะทางสังคม) และ Hard Skills (ทักษะความรู้ที่ใช้ในการทำงาน) เพราะ Hard Skill จำเป็นสำหรับการทำงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้สำเร็จ ทว่า Soft Skill จะเป็นตัวชี้วัดว่าเราจะสามารถเปลี่ยนโอกาสนั้นให้เป็นความสำเร็จได้มากน้อยเพียงใด

  • เริ่มจากพัฒนาทักษะที่สนใจเป็นพิเศษ

การฟังคำแนะนำจากผู้อื่นว่าคุณควรพัฒนาทักษะด้านไหนก่อน หรือแม้แต่การตามเทรนด์ทักษะยอดนิยมแห่งยุค เป็นสิ่งที่ดีก็จริง แต่อย่าลืมว่า คุณเองย่อมรู้ดีที่สุดว่าอยากพัฒนาทักษะด้านใดเพิ่มเติม ดังนั้น ลองค้นหาว่าทักษะไหนที่สนใจ และตอบโจทย์การทำงานในสายอาชีพของตัวเองได้ จากนั้นหาช่องทางเรียนรู้เพื่อต่อยอดทักษะนั้น วิธีนี้จะทำให้มีทิศทางการพัฒนาทักษะตนเองโดยไม่ถอดใจง่าย ๆ เพราะเป็นสิ่งที่ตนสนใจและมีความชอบนั่นเอง

  • ลองเรียนรู้ทักษะให้หลากหลาย

ถ้าความสนใจของคุณไม่ชัดเจนว่าจะเป็นด้านใด หรือยังหาทักษะที่ชอบไม่เจอ ขอแนะนำให้เริ่มต้นเรียนรู้ทักษะขั้นพื้นฐานก่อน และควรให้เวลาในการเรียนรู้ การฝึกฝนให้มาก เพื่อจะได้เห็นภาพชัดขึ้นว่าทักษะใดที่ตนเองชอบและเป็นประโยชน์กับการทำงานมากที่สุด

  • ออกนอกกรอบเพื่อหาแนวทางใหม่ ๆ

อย่าให้กรอบชีวิตเดิมๆ มาจำกัดศักยภาพในการพัฒนาตนเอง เพราะการออกนอกกรอบอาจสร้างเสริมทักษะใหม่ๆ หรือทำให้คุณเจอเส้นทางที่ตามหามานานก็ได้

  • อย่าหยุดที่จะเรียนรู้

วิกฤตโควิด-19 เป็นโอกาสที่ทำให้หลายคนได้ทบทวนว่าควรพัฒนาศักยภาพตนเองและสร้างเสริมทักษะใหม่ๆ ด้านใดเพื่อให้ทันกับความเปลี่ยนแปลงในโลกยุคดิจิทัล ซึ่งต้องเร็ว เรียนเดี๋ยวนี้ ใช้พรุ่งนี้  (Just in Time Learning) รวมทั้งทักษะนั้นต้องสอดคล้องกับอาชีพใหม่ที่ตอบโจทย์อนาคต (Purpose-driven) และสุดท้ายต้องเป็นการเรียนรู้แบบผสมผสาน (Blended Learning) ที่รู้ลึกอย่างเดียวไม่พอ ต้องรู้ให้กว้างรอบด้านด้วย

“เพราะองค์กรในปัจจุบันไม่ได้มองหาคนที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านเท่านั้น การเรียนรู้ Skill ต่างๆ ที่อยู่นอกเหนืองานที่เราทำย่อมเป็นอีกหนึ่งจิ๊กซอว์สำคัญในการที่จะเติมภาพความสำเร็จให้ในชีวิตการทำงานของเราได้มาก”

 

ที่มา https://www.gridmag.co/tshaped_employees/

https://sumrej.com/t-shaped-model-in-valve-corp-2-2021/

https://www.pexels.com/

Related Posts