กรณีตัวอย่างของระบบการจัดการบริหารเวลาที่ประสบความสำเร็จ EP3

เราเข้ามาถึงปัญหาที่สามกันแล้วในบทความนี้ ซึ่งเป็นตัวอย่างสุดท้ายที่เราจะนำเสนอกันเพื่อสร้างระบบการจัดการบริหารเวลาให้ประสบความสำเร็จ ของชาว HR ทุกท่าน

ปัญหาที่ 3 ไม่สามารถเข้าใจสถานการณ์การจัดการเวลาได้

กรณีที่ 1: การเข้าใจถึงสถานการณ์การจัดการเวลาของพนักงานอย่างถูกต้องในเวลาและสถานการณ์จริง และการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วยตำแหน่งงานที่เหมาะสม

ประเด็น

ผมไม่เข้าใจถึงสถานการณ์จริงจนกว่าจะถึงวันปิด เนื่องจากเราไม่สามารถจัดการการเข้างานได้แบบทันที ดังนั้นเราถึงขอให้แต่ละแผนกแยกความแตกต่างระหว่างการคํานวณเงินเดือนวันหยุด เช่น วันลาพักร้อน ลากิจ เป็นต้น ซึ่งเป็นการใช้เวลามากในการตรวจบัตรเวลา

วิธีการแก้ปัญหา

โดยการแนะนําระบบการจัดการเวลาและจะกลายเป็นเรื่องที่ง่ายต่อการแยกชนิดของงาน เช่น พนักงานมาทำงานสาย หรือการลืมตรอกบัตร ซึ่งเหล่านี้ทำให้ได้ทราบถึงสถานการณ์การจัดการเวลาในเวลาที่เหมาะสม

ผลลัพธ์

เป็นผลให้เวลาในการมุ่งเน้นการทำงานของแต่ละฝ่ายเพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้ กระบวณการคํานวนเงินสามารถทำได้ง่ายและช่วยลดเวลาได้ด้วยเช่นกัน

กรณีที่ 2: การเข้าใจถึงสถานการณ์การทำงานล่วงเวลาได้ทันที

ประเด็น

ผมเข้างานโดยการบันทึกในแบบกระดาษและซึ่งอยู่ในสถานะที่สามารถยืนยันได้ภายในหนึ่งเดือน ดังนั้นถึงแม้อาจจะมีพนักงานบางคนที่ละเมิดบทบัญญัติก็จะไม่มีใครสังเกตุ

วิธีการแก้ปัญหา

โดยการนําระบบการจัดการเวลา ระบบนี้ได้มีการการทำงานล่วงเวลาและวันลาหยุดต่างๆ นอกจากนี้เมื่อมีการทำงานล่วงเวลา เราจะใช้กลไกที่ส่งถึงผู้บังคับบัญชาและผู้ดูแลระบบทาง E-mail.

ผลลัพธ์

ข้อมูลประจำวันที่บันทึกไว้ของพนักงานจะแปลงเป็นแบบเรียวไทม์ด้วยความสามารถในการแปลงเป็นข้อมูลดิจิทัล

กรณีที่ 3:การใช้การตรวจสอบลายนิ้วมือเพื่อความแม่นยําในการจัดการเวลา

ประเด็น

เมื่อมีการจัดการเวลาในตารางเวลา และตารางการเข้างานแบบใช้กระดาษ ซึ่งการจัดการนี้ไม่สามารถกระทำได้ด้วยวิธีการใดๆ

โดยปกติแล้วเราจะคํานวณในแต่ละสาขาเมื่อถึงสิ้นเดือน แล้วหลังจากนั้นมีการคํานวณใหม่ที่สาขาใหญ่อีกรอบ ดังนั้นงานจึงเพิ่มมากขึ้น

วิธีการแก้ปัญหา

คือการป้องกันการประทับตราและการเลียนแบบโดยไม่ได้รับการอนุญาต และการจัดการเวลาแบบเข้มงวด

ผลลัพธ์

ข้อมูลการจัดการเวลาสามารถยืนยันและรวบรวมได้ทันทีที่สำนักงานใหญ่

เป็นผลให้หัวน้างานและที่สำนักงานใหญ่สามารถตรวจสอบข้อมูลจากเว็บได้ทันที ดังนั้นจึงสามารถสร้างบรรยากาศให้พนักงานทำงานได้อย่างสะดวกสบายและการจัดการงานที่สอดคล้องกับกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ

สรุป

โดยการแนะนําระบบการจัดการเวลา ซึ่งสามารถเห็นภาพสถานการณ์ได้แบบเรียลไทม์

เนื่องจากข้อมูลถูกรวบรวมโดยอัตโนมัติและข้อมูลสามารถดูได้พร้อมกันแต่ละสาขา นอกจากนี้ เนื่องจากสามารถดูข้อมูลได้หลายแบบ และขึ้นอยู่กับระบบธุรกิจ ชะนั้นการจัดการจึงทำได้อย่างง่าย

นอกจากนี้ ยังสามารถป้องกันข้อมูลเท็จหรือการปลอมแปลงการทำงานล่วงเวลา เป็นต้น และการจัดการเวลาที่เข้มงวดขึ้นอยู่กับการปฏิบัติตามข้อกําหนด

ระบบการจัดการแบบคลาวด์ ไทป์นั้นราคาไม่สูงและง่ายต่อการใช้ มีบริการมากมายให้ทดลองใช้ฟรี บริษัทที่มีปัญหาเกี่ยวกับการจัดการเวลา และต้องการใช้ระบบนี้ ควรพิจารณาต้นทุน สไตล์การทำงาน และการใช้งาน เป็นต้น

ผ่านมาจนครบทั้งสามปัญหา สามตัวอย่างและแนวทางแก้ไขแล้ว หวังเป็นอย่างยิ่งว่าบทความที่เรานำเสนอ จะสามารถช่วยแก้ไขปัญหาและสร้าแนวทางให้กับ HR ทุกท่านได้นำไปใช้เพื่อสร้างระบบการจัดการบริหารเวลาทีประสบความสำเร็จให้กับองค์กรของท่านได้

สนใจ JARVIZ ( ระบบลงเวลางาน )คลิ๊ก https://www.fusionsol.com/products/j/

ที่มา https://th.hrnote.asia/personnel-management/

รูปภาพ http://www.pexels.com/th

Related Posts