ขอบคุณสำหรับการลงทะเบียน

เมื่อท่านลงทะเบียนเสร็จสิ้น จะได้รับ E-mail แจ้ง Company Code, Username และ Password ในการเข้าใช้งาน

หากไม่ได้รับ E-mail โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ Add Line ID “@seedkm” ​

โปรแกรม SEED KM เป็นโปรแกรมสำหรับการจัดเก็บ รวบรวม และ เผยแพร่องค์ความรู้ ให้พนักงานภายในองค์กร ​ได้เข้าถึงแหล่งความรู้ได้อย่างสะดวก ทั่วถึง และมีประสิทธิภาพสูงสุด ตอบโจทย์ทุกความต้องการขององค์กร พร้อมสร้างประสบการณ์ที่ดีในการเรียนรู้ที่ดีผ่านโปรแกรม Seedkm ​

ขอบคุณสำหรับการลงทะเบียน

เมื่อท่านลงทะเบียนเสร็จสิ้น จะได้รับ E-mail แจ้ง Company Code, Username และ Password ในการเข้าใช้งาน

หากไม่ได้รับ E-mail โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ Add Line ID “@seedkm” ​

โปรแกรม SEED KM เป็นโปรแกรมสำหรับการจัดเก็บ รวบรวม และ เผยแพร่องค์ความรู้ ให้พนักงานภายในองค์กร ​ได้เข้าถึงแหล่งความรู้ได้อย่างสะดวก ทั่วถึง และมีประสิทธิภาพสูงสุด ตอบโจทย์ทุกความต้องการขององค์กร พร้อมสร้างประสบการณ์ที่ดีในการเรียนรู้ที่ดีผ่านโปรแกรม Seedkm ​

ขอบคุณสำหรับการลงทะเบียน

เมื่อท่านลงทะเบียนเสร็จสิ้น จะได้รับ E-mail แจ้ง Company Code, Username และ Password ในการเข้าใช้งาน

หากไม่ได้รับ E-mail โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ Add Line ID “@seedkm” ​

โปรแกรม SEED KM เป็นโปรแกรมสำหรับการจัดเก็บ รวบรวม และ เผยแพร่องค์ความรู้ ให้พนักงานภายในองค์กร ​ได้เข้าถึงแหล่งความรู้ได้อย่างสะดวก ทั่วถึง และมีประสิทธิภาพสูงสุด ตอบโจทย์ทุกความต้องการขององค์กร พร้อมสร้างประสบการณ์ที่ดีในการเรียนรู้ที่ดีผ่านโปรแกรม Seedkm ​