Đào tạo nhân sự truyền thống và hiện đại

Trong cuộc cách mạng công nghệ 4.0 và sự biến đổi liên tục của môi trường kinh doanh, việc đào tạo nhân sự trở thành một trong những yếu tố quan trọng đối với sự phát triển bền vững của doanh nghiệp. Không còn đơn thuần chỉ là việc cung cấp kiến thức, đào tạo nhân sự ngày nay đã chuyển hướng mạnh mẽ về sự hiện đại hóa, tích hợp công nghệ, và tạo nền tảng cho sự phát triển cá nhân cũng như toàn bộ tổ chức. 

Sự khác biệt thông qua các hình thức sau. 

Phương pháp tiếp cận: 

 • Đào tạo nhân lực truyền thống: Thường dựa vào việc tổ chức các buổi học trực tiếp, hội thảo hoặc khóa đào tạo tại một địa điểm cụ thể. Điều này có thể gây rào cản với việc tham gia đối với những người ở xa hoặc có thời gian hạn chế. 
 • Đào tạo nhân lực hiện đại: Sử dụng nền tảng trực tuyến và công nghệ số hóa để cung cấp nội dung đào tạo. Nhân viên có thể học tại bất kỳ địa điểm nào và thời gian phù hợp với họ, từ máy tính hoặc thiết bị di động. 

Tính tương tác và linh hoạt: 

 • Đào tạo nhân lực truyền thống: Thường ít tương tác hơn do dựa vào các buổi học truyền thống và không tận dụng được tối đa các công nghệ giao tiếp hiện đại. 
 • Đào tạo nhân lực hiện đại: Hỗ trợ tương tác cao hơn, cho phép học viên thảo luận trực tuyến, tham gia các cuộc trò chuyện nhóm và sử dụng các công cụ giao tiếp đa phương tiện. 

Sự đa dạng về nội dung: 

 • Đào tạo nhân lực truyền thống: Thường tập trung vào việc trình bày kiến thức và lý thuyết, ít đa dạng hóa nội dung đào tạo. 
 • Đào tạo nhân lực hiện đại: Cho phép tích hợp nhiều hình thức nội dung như video, đồ họa, hình ảnh, bài giảng, bài tập tương tác, tạo ra trải nghiệm học tập phong phú và thú vị. 

Tính cá nhân hoá: 

 • Đào tạo nhân lực truyền thống: Thường khó có khả năng cá nhân hóa đối với từng học viên do quy mô lớp học và hạn chế về thời gian. 
 • Đào tạo nhân lực hiện đại: Có khả năng cá nhân hóa cao hơn, cho phép học viên chọn nội dung phù hợp với nhu cầu cá nhân và tiến độ học tập của mình. 

Quá trình giám sát và đánh giá: 

 • Đào tạo nhân lực truyền thống: Thường khó khăn trong việc theo dõi tiến trình học tập và đánh giá hiệu suất của học viên. 
 • Đào tạo nhân lực hiện đại: Cung cấp khả năng theo dõi tiến trình học tập, đánh giá hiệu quả và thu thập phản hồi từ học viên một cách dễ dàng. 

Tính công nghệ: 

 • Đào tạo nhân lực truyền thống: Thường thiếu tích hợp công nghệ hiện đại, gây khó khăn trong việc quản lý và cập nhật nội dung đào tạo. 
 • Đào tạo nhân lực hiện đại: Sử dụng công nghệ tiên tiến như phần mềm Jarviz để quản lý, cập nhật và tạo ra trải nghiệm học tập tốt hơn. 
Related Posts