About rain

This author has not yet filled in any details.
So far rain has created 23 blog entries.

การใช้ Compa-ratio การบริหารจัดการเงินเดือนที่สอดคล้องกับเป้าหมาย และนโยบายบริษัท..(Compa-ratio EP2)

จากบทความที่แล้วเราได้รู้ความหมาย และสูตรในการคำนวณ และประโยชน์คร่าวๆ ของ Compa-ratio กันไปบ้างแล้ว ในบทความนี้เราจะมาเรียนรู้เพิ่มเติมถึงการนำมาคำนวนเงินเดือนพนักงานแบบตามระดับในองค์กรกันดู ตัวอย่าง การใช้ Compa-ratio [...]

By |2022-08-10T10:32:18+00:00August 10, 2022|[email protected]|0 Comments

Compa Ratio คืออะไร (EP1)

การบริหารค่าจ้างเงินเดือนนั้น จะมีการใช้ค่าสถิติ และการคำนวณตัวเลขเพื่อวิเคราะห์ดูผลในแง่มุมต่างๆ หลากหลายวิธีการ และหนึ่งในนั้นนคือ “Compa Ratio” ส่วนคำถามที่ได้พบเสมอคือ “Compa [...]

By |2022-08-10T10:07:23+00:00August 10, 2022|[email protected]|0 Comments

ใครควรบริหารค่าจ้างเงินเดือน ในองค์กร ???

ประเด็นการบริหารค่าจ้างเงินเดือนพนักงานของบริษัท ว่าควรจะให้ใครบริหารค่าจ้างเงินเดือน ระหว่าง ฝ่ายบุคคล หรือ ผู้จัดการฝ่ายต่างๆ บริหารกันเอง ซึ่งประเด็นสาเหตุของความขัดแย้งนี้โดยส่วนใหญ่มักเกิดจาก ฝ่ายบุคคลและฝ่ายผู้จัดการหรือผู้บริหารสายงาน ต้องการว่าจ้างพนักงานใหม่ [...]

By |2022-08-08T10:35:24+00:00August 8, 2022|[email protected]|0 Comments

Dialogue หลักการของสุนทรียสนทนา ที่นำมาซึ่งโอกาสและการสร้างสรรค์ EP2

เพื่อการสื่อสารกันที่รวดเร็ว เพิ่มประสิทธิภาพในการส่งต่อข้อมูลระหว่างกัน เสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างกัน ภายในองค์กร การนำสุนทรียสนทนา หรือ Dialogue เข้ามาใช้ในกระบวนการทำงาน เพื่อโอการและการสร้างสรรค์แนวคิดใหม่ๆ [...]

By |2022-08-03T10:46:11+00:00August 3, 2022|[email protected]|0 Comments

Dialogue หลักการของสุนทรียสนทนา ที่นำมาซึ่งโอกาสและการสร้างสรรค์ EP1

“ …เน้นการฟังอย่างลึกซึ้ง(Deep listening) ไม่ด่วนสรุป ให้อิสระทางความคิด ไม่ติดด่วนสรุป เปิดใจแลกเปลี่ยนเพื่อเรียนรู้”โลกการทำงานในปัจจุบันเต็มไปด้วยการประชุม หลายประเด็น หลายรูปแบบ ตั้งแต่ประชุมระดับย่อย [...]

By |2022-08-03T10:34:59+00:00August 3, 2022|[email protected]|0 Comments

กระบวนการเพื่อสร้างการเรียนรู้ด้วยตัวเอง After Action Review (AAR) EP2

การทำ AAR เป็นรูปแบบของกลุ่มทำงานที่สะท้อน ความมีส่วนร่วมในการทบทวนสิ่งที่เกิดขึ้น อะไรคือสิ่งที่เกิดขึ้นจริง สาเหตุของการเกิดและสิ่งที่ได้เรียนรู้คืออะไร ดังนั้นการทำ AAR มักจะเริ่มต้นด้วย [...]

By |2022-08-03T10:21:50+00:00August 3, 2022|[email protected]|0 Comments

สร้างกระบวนการการเรียนรู้ด้วย After Action Review (AAR) EP1..

ความหมาย ที่มา และประโยชน์ การพัฒนาองค์ความรู้ของบุคลากรภายในองค์กรเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้เพื่อที่จะให้องค์กรสามารถปรับตัวท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงได้ แต่การพัฒนาองค์ความรู้นี้ไม่ได้เกิดขึ้นจากการให้พนักงานไปเข้าอบรม หรือเรียนเพิ่มเติมเพียงอย่างเดียว หนึ่งในเครื่องมือ KM ที่ถูกนำมาใช้คือ [...]

By |2022-08-03T10:22:47+00:00August 3, 2022|[email protected]|0 Comments

แนวทางการจัดทำชุมชนนักปฏิบัติ “Community of Practice”

อย่างที่เรารู้กันกระบวนการจัดการความรู้ประกอบด้วยเครื่องมือหลากหลายประเภทที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อนำไปใช้ในการถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนความรู้ ซึ่งแบ่งเป็น 2 กลุ่มใหญ่ ๆ คือ 1)  เครื่องมือที่ช่วยในการ  “เข้าถึงความรู้” [...]

By |2022-08-03T10:04:25+00:00August 3, 2022|[email protected]|0 Comments

ศูนย์ความเป็นเลิศ หรือ Center of Excellence คืออะไร?

ทำไมเราต้องการศูนย์ความเป็นเลิศในองค์กร? “การจัดการความรู้” Knowledge Management หรือ (KM) จึงเป็นเรื่องที่องค์กรต่างๆ ตื่นตัวที่จะนำแนวคิดนี้มาใช้เพื่อพัฒนาองค์กร การสร้างแหล่งผู้รู้ในองค์กร [...]

By |2022-08-03T09:57:52+00:00August 3, 2022|[email protected]|0 Comments

Community of Practice คืออะไร

KM ในแต่ละองค์กรนั้น ต่างก็มีรูปแบบ และวิธีการในการจัดการความรู้ ที่จะทำให้คนในองค์กรเกิดการแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้กันได้หลากลายวิธีการด้วยกัน โดยไม่ว่าจะด้วยวิธีการใดก็ตาม ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาผลการปฏิบัติงานของตน ของกลุ่ม หรือขององค์กร [...]

By |2022-08-03T09:46:09+00:00August 3, 2022|[email protected]|0 Comments
Go to Top